IT-TAGĦLIM SOĊJALI TAL-KNISJA KATTOLIKA

“L-hena  u t-tama, in-niket u t-tħassib tal-bnedmin tal-lum fuq kollox tal-foqra u ta' dawk kolha li jbatu, huma wkoll il-hena u t-tama, in-niket u t-tħassib tad-dixxipli ta' Kristu, u ma hemm ebda ħaġa li hi tassew tal-bniedem li huma wkoll ma jħossuhiex f'qalbhom.”

Dan kien il-kliem li bih il-Konċilju Vatikan II fetaħ id-dokument importanti tiegħu, Gaudium et Spes li jitratta dwar il-Knisja fid-Dinja tallum.

Id-dimensjoni soċjali fil-messaġġ nisrani kienet sa mill-bidu nett tal-Kristjaneżimu, waħda miż-żewġ pilastri ewlenin li fuqhom tistrieħ il-fidi nisranija. Iżda fiż-żminijiet moderni, il-Knisja ħasset il-ħtieġa li tiġbor it-tagħlim soċjali tagħha f’dokumenti universali li jitrattaw aktar mill-qrib il-kwestjonijiet soċjali li l-umanità tkun għaddejja minnhom fi żminijiet partikolari.

Kien il-Papa Ljun XIII, li fl-1891, bl-enċiklika tiegħu, Rerum Novarum, ta bidu għal din it-tradizzjoni ġdida, li matul is-snin ta’ wara kompliet tikber u tistagħna.

Hija ħasra kbira, li bosta nsara lanqas biss huma konxji minn dan it-teżor ta’ tagħlim soċjali, li fil-ħajja tagħna tallum, iqiegħed fil-prattika dak li Kristu għallem elfejn sena ilu dwar ir-relazzjonijiet tan-nisrani mad-dinja ta’ madwaru.

Sabiex ngħinu xi ftit fit-tixrid tat-tagħrif dwar dan it-teżor tal-Knisja Kattolika, is-Segretarjat għal-Lajċi qiegħed jiġbor f’post wieħed id-dokumenti soċjali kollha tal-Knisja Universal, flimkien ma’ dokumenti relatati oħra.  Dawn huma sorsi awtentiċi mill-Maġisteru tal-Knisja Kattolika. 

F’paġna oħra, hemm ġabra ta’ riżorsi b’kitbiet, riflessjonijiet u tagħrif ieħor dwar dan is-suġġett.  Tista’ tidħol għaliha minn hawn. ... »

Bosta mid-dokumenti fil-lista ta' hawn taħt huma bl-Ingliż.  Għalihom ikklikkja fuq l-isem. Fejn ikun possibbli qed nipprovdu wkoll il-verzjoni bil-Malti.  Għat-testi bil-Malti, ikklikkja fuq il-bandiera Maltija. ...

 

 
Source Document in English Bil-Malti Subject Date

Papa Ljun XIII

Rerum Novarum, Enċiklika. 15/05/1891.

 

The condition of Labour. On the rights and duties of capital and labour.

 

Papa Piju XI

Quadragesimo Anno, Enċiklika. 15/05/1931.

 

The reconstruction of social order. On the 40th anniversary of Rerum Novarum.

 

Pope John XXIII

Mater et Magistra, Enċiklika. 15/05/1961.

 

Christianity & Social Progress. 30 years after Quadragesimo Anno and 70 years after Rerum Novarum.

 

Pope John XXIII

Pacem in Terris, Enċiklika. 11/04/1963.

 

On establishing universal peace in truth, justice, charity and liberty.

 

Vatican II

Gaudium et Spes, Pastoral Constitution.

 

About the Church in the modern world.

07 Dec 1965

Pope Paul VI

Populorum Progressio, Encyclical Letter

On the development of peoples.

26 Mar 1967

Pope Paul VI

Octagesima Adveniens, Apostolic Letter

-

On the 80th anniversary of Rerum Novarum.

14 May 1971

Synod of Bishops

Justice in the World, Statement by the Synod of Bishops

-

A reflection by the Synod of Bishops on the mission of the People of God to further justice in the world.

1971

Pope Paul VI

Evangelii Nuntiandi, Apostolic Exhortation

-

On Evangelization in the modern world.

08 Dec 1975

Pope John Paul II

Laborem Exercens, Encyclical Letter

 

On human work.

14 Sep 1981

Pope John Paul II

Sollicitudo Rei Socialis, Encyclical Letter

 

On the social concerns of the Church.

30 Dec 1987

Pope John Paul II

Centesimus Annus,  Encyclical Letter

 

On the 100th anniversary of Rerum Novarum.

01 May 1991

Pope John Paul II

Evangelium Vitae, Encyclical Letter

 -  On the value and inviolability of human life. 25 Mar 1995

Pope John Paul II

Fides et Ratio, Encyclical Letter

 

On the relationship between Faith and Reason.

14 Sep 1998

Pope Benedict XVI

Caritas in Veritate, Encyclical Letter

 -

On the problems of global development and progress towards the common good, arguing that both Love and Truth are essential elements of an effective response.

29 Jun 2004

Pontifical Council for Justice and Peace

Compendium of the Social Doctrine of the Church

 -

A system presentation of the foundations of Catholic social doctrine.

29 Jun 2004

USA Bishops

The Challenge of Peace: God's Promise and our Response, Pastoral Letter

Discussing Justice of War, Peace, Nuclear War, Detererence, Arms Control and World Order.

1983
Santa Sede

Charter tad-Drittijiet tal-Familja

Publikat bħala riżultat tat–talba mfassla mis-Sinodu ta’ l-Isqfijiet li sar f’Ruma fl-1980 dwar is-suġġett “Is-Sehem tal-Familja Nisranija fid-Dinja llum." 

22 Ott 1983

Conference of Bishops, Latin America

Justice & Peace. Document of the Medellin Conference 

 -

A number of documents on Justice and Peace

06 Aug 1968