OTTUBRU 2022

  01. Is-Sibt tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena. Santa Tereża tal-Bambin Ġesù (TO)

 

  02. Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "C"

  03. It-Tnejn tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena.

  04. It-Tlieta tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena. San Franġisk ta’ Assisi, Djaknu. (TO)

  05. L-Erbgħa tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena.

  06. Il-Ħamis tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena.

  07. Il-Ġimgħa tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena. L-Imqaddsa Verġni Marija tar-Rużarju. (TO)

  08. L-Anniversarju tad-dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Malta. (F)

 

  09. It-Tmienja u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "C"

  10. It-Tnejn tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena.

  11. It-Tlieta tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena.

  12. L-Erbgħa tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena.

  13. Il-Ħamis tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena.

  14. Il-Ġimgħa tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena.

  15. Is-Sibt tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena. Santa Tereża ta’ Ġesù, Verġni u Duttur tal-Knisja. (TO)

 

  16. Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "C"

  17. It-Tnejn tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena. San Injazju ta’ Antjokja, Isqof u Martri (TO)

  18. San Luqa, Evanġelista. (F)

  19. L-Erbgħa tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena.

  20. Il-Ħamis tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena.

  21. Il-Ġimgħa tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena.

  22. Is-Sibt tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena.

 

  23. It-Tletin Ħadd matul is-Sena "C" - Ġurnata Missjunarja

  24. It-Tnejn tat-XXX ġimgħa matul is-Sena.

  25. It-Tlieta tat-XXX ġimgħa matul is-Sena.

  26. L-Erbgħa tat-XXX ġimgħa matul is-Sena.

  27. Il-Ħamis tat-XXX ġimgħa matul is-Sena.

  28. San Xmun u San Ġuda, Appostli. (F)

  29. Is-Sibt tad-XXX ġimgħa matul is-Sena.

 

  30. Il-Wieħed u Tletin Ħadd matul is-Sena "C"

  31. It-Tnejn tas-XXXI ġimgħa matul is-Sena.