JANNAR 2022

  01. L-Imqaddsa Omm Alla Marija. (S)

 

  02. Il-Ħadd. L-Epifanija tal-Mulej. (S)

  03.  It-Tnejn ta' wara l-Epifanija.

  04. It-Tlieta ta' wara l-Epifanija.

  05. L-Erbgħa ta' wara l-Epifanija.

  06. Il-Ħamis ta' wara l-Epifanija.

  07. Il-Ġimgħa ta' wara l-Epifanija.

  08. Is-Sibt ta' wara l-Epifanija.

 

  9. Il-Ħadd. Il-Magħmudija tal-Mulej. (F)

  10. It-Tnejn tal-I ġimgħa matul is-Sena.

  11. It-Tlieta tal-I ġimgħa matul is-Sena.

  12. L-Erbgħa tal-I ġimgħa matul is-Sena.

  13. Il-Ħamis tal-I ġimgħa matul is-Sena.

  14. Il-Ġimgħa tal-I ġimgħa matul is-Sena.

  15. Is-Sibt tal-I ġimgħa matul is-Sena.

 

  16. It-Tieni Ħadd ta' matul is-Sena "C"

  17. It-Tnejn tat-II ġimgħa matul is-Sena. Sant' Anton Abbati. (TO)

  18. It-Tlieta tat-II ġimgħa matul is-Sena.

  19. L-Erbgħa tat-II ġimgħa matul is-Sena.

  20. Il-Ħamis tat-II ġimgħa matul is-Sena.

  21. Il-Ġimgħa tat-II ġimgħa matul is-Sena. Sant'Anjeże Verġni u Martri. (TO)

  22. San Publju, Prinċep ta’ Malta. (TO)

 

  23. It-Tielet Ħadd matul is-Sena "C"

  24. It-Tnejn tat-III ġimgħa matul is-Sena. San Franġisk ta' Sales, Isqof (TO)

  25. Il-Konverżjoni tal-Appostlu San Pawl. (F)

  26. San Titu u San Timotju, Isqfijiet. (TO)

  27. Il-Ħamis tat-III ġimgħa matul is-Sena.

  28. Il-Ġimgħa tat-III ġimgħa matul is-Sena. San Tumas ta' Aquino, Presbiteru u Duttur. (TO)

  29. Is-Sibt tat-III ġimgħa matul is-Sena.

 

  30. Ir-Raba' Ħadd matul is-Sena "C"

  31. It-Tnejn tar-IV ġimgħa matul is-Sena. San Ġwann Bosco, Presbiteru (TO)