NOVEMBRU 2019

01. Il-Qaddisin Kollha (S)

02. L-Għid tal-Imwiet

 

03. Il-Wieħed u Tletin Ħadd ta' matul is-Sena "C"

04. It-Tnejn tal-XXXI ġimgħa matul is-Sena. San Karlu Borromeo (TO)

05. It-Tlieta tal-XXXI ġimgħa matul is-Sena

06. L-Erbgħa tal-XXXI ġimgħa matul is-Sena

07. Il-Ħamis tal-XXXI ġimgħa matul is-Sena

08. Il-Ġimgħa tal-XXXI ġimgħa matul is-Sena

09. Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran (F)

 

10. It-Tnejn u Tletin Ħadd ta' matul is-Sena "C"

11. It-Tnejn tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena. San Martin ta' Tours (TO)

12. It-Tlieta tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena. San Ġosafat, Isqof u Martri (TO)

13. L-Erbgħa tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena

14. Il-Ħamis tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena

15. Il-Ġimgħa tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena

16. Is-Sibt tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena

 

17. It-Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena "C"

18. It-Tnejn tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena

19. It-Tlieta tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena

20. L-Erbgħa tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena

21. Il-Preżentazzjoni tal-Verġni Marija (TO)

22. Il-Ġimgħa tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena. Santa Ċeċilja, Verġni u Martri (TO)

23. Is-Sibt tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena.

 

24. Kristu Sultan (S)

25. It-Tnejn tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena

26. It-Tlieta tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena

27. L-Erbgħa tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena

28. Il-Ħamis tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena

29. Il-Ġimgħa tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena

30. Sant'Andrija, Appostlu (F)