LULJU 2017

01. Is-Sibt tal-XII-il ġimgħa matul is-Sena

Ara wkoll: Beatu Nazju Falzon (T)

 

02. It-Tlettax-il Ħadd matul is-Sena A

03. San Tumas, Appostlu (F)

04. It-Tlieta tad-XIII-il ġimgħa matul is-Sena

05. L-Erbgħa tad-XIII-il ġimgħa matul is-Sena

06. Il-Ħamis tad-XIII-il  ġimgħa matul is-Sena

07. Il-Ġimgħa tad-XIII-il ġimgħa matul is-Sena

08. Is-Sibt tad-XIII-il ġimgħa matul is-Sena

 

09. L-Erbatax-il Ħadd matul is-Sena A

10. It-Tnejn tal-XIV-il ġimgħa matul is-Sena

11. S. Benedittu, Abbati, Patrun tal-Ewropa (F)

12. L-Erbgħa tal-XIV-il ġimgħa matul is-Sena

13. Il-Ħamis tal-XIV-il ġimgħa matul is-Sena

14. Il-Ġimgħa tal-XIV-il ġimgħa matul is-Sena

15. Is-Sibt tal-XIV-il ġimgħa matul is-Sena

 

16. Il-Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena A

17. It-Tnejn tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena

18. It-Tlieta tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena

19. L-Erbgħa tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena

20. Il-Ħamis tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena

21. Il-Ġimgħa tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena

22. Santa Marija Maddalena (F)

 

23. Is-Sittax-il Ħadd matul is-Sena A

24. It-Tnejn tal-XVI-il ġimgħa matul is-Sena

25. San Ġakbu, Appostlu (F)

26. L-Erbgħa tal-XVI-il ġimgħa matul is-Sena

27. Il-Ħamis tal-XVI-il ġimgħa matul is-Sena

28. Il-Ġimgħa tal-XVI-il ġimgħa matul is-Sena

29. Santa Marta (TO)

 

30. Is-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena A

31. It-Tnejn tal-XVII-il ġimgħa matul is-Sena