APRIL 2018

01. Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet

02. It-Tnejn tal-Ottava tal-Għid

03. It-Tlieta tal-Ottava tal-Għid

04. L-Erbgħa tal-Ottava tal-Għid

05. Il-Ħamis tal-Ottava tal-Għid

06. Il-Ġimgħa tal-Ottava tal-Għid

07. Is-Sibt tal-Ottava tal-Għid

 

08. It-2 Ħadd tal-Għid u l-Ħniena Divina

09. It-Tħabbira tal-Mulej (S)

10. It-Tlieta tat-II ġimgħa tal-Għid

11. L-Erbgħa tat-II ġimgħa tal-Għid. San Stanislaw, Isqof u Martri (TO)

12. Il-Ħamis tat-II ġimgħa tal-Għid

13. Il-Ġimgħa tat-II ġimgħa tal-Għid

14. Is-Sibt tat-II ġimgħa tal-Għid

 

15. It-3 Ħadd tal-Għid

16. It-Tnejn tat-III ġimgħa tal-Għid

17. It-Tlieta tat-III ġimgħa tal-Għid

18. L-Erbgħa tat-III ġimgħa tal-Għid

19. Il-Ħamis tat-III ġimgħa tal-Għid

20. Il-Ġimgħa tat-III ġimgħa tal-Għid

21. Is-Sibt tat-III ġimgħa tal-Għid

 

22. Ir-4 Ħadd tal-Għid / Jum il-Vokazzjonijiet

23. It-Tnejn tat-IV ġimgħa tal-Għid

24. It-Tlieta tat-IV ġimgħa tal-Għid

25. San Mark, Evanġelista (F)

26. Il-Ħamis tat-IV ġimgħa tal-Għid

27. Il-Ġimgħa tat-IV ġimgħa tal-Għid

28. Is-Sibt tat-IV ġimgħa tal-Għid

 

29. Il-5 Ħadd tal-Għid

30. It-Tnejn tal-V ġimgħa tal-Għid. San Piju V, Papa (TO)