L

A

I

K

0

S

 

Home  

Kuntatt

 

Messaġġ tal-Papiet għall_jum Dinji tal-Paci

Nru

Sena

Mill-Papa ...

Suġġett

52

2019  -  Bil-Malti

Il-Papa Franġisku

Il-Politika tajba qegħda għas-servizz tal-paċi.

51

2018   -  Bil-Malti

Il-Papa Franġisku

Immigranti u rifuġjati: irġiel u nisa li qed ifittxu l-paċi

50

2017   -  Bil-Malti

Il-Papa Franġisku

In-non-vjolenzastil ta’ politika għall-paċi

49

2016   -  Bil-Malti

Il-Papa Franġisku

Irbaħ l-indifferenza u ikseb il-paċi

48

2015   -  Bil-Malti

Il-Papa Franġisku

Mhux aktar ilsiera imma aħwa

47

2014   -  Bil-Malti

Il-Papa Franġisku

Il-Fraternità, pedament u triq għall-Paċi. (bil-Malti)

46

2013   -  Bil-Malti

Il-Papa Benedittu XVI

Henjin dawk li jġibu l-paċi.  (bil-Malti) 

45

2012

Il-Papa Benedittu XVI

Nedukaw iż-żgħażagħ fil-ġustizzja u l-paċi.

44

2011

Il-Papa Benedittu XVI

Il-libertà reliġjuża hija t-triq għall-paċi.

43

2010

Il-Papa Benedittu XVI

Jekk trid tikkultiva il-paċi ħares il-ħolqien.

42

2009

Il-Papa Benedittu XVI

 Nikkumbattu l-faqar biex nibnu l-paċi.

41

2008

Il-Papa Benedittu XVI

 Il-familja umana, komunità ta’ paċi.

40

2007

Il-Papa Benedittu XVI

 Il-persuna umana, il-qalb tal-paċi.

39

2006

Il-Papa Benedittu XVI

 Fil-verità, il-paċi.

38

2005

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Tintrebħux mill-ħażin imma irbħu l-ħażin bit-tajjeb.

37

2004

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Impenn li huwa dejjem f’waqtu, li teduka għall-paċi.

36

2003

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Paċi fl-art:  impenn dejjiemi.

35

2002

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Mhemmx paċi bla ġustizzja. Mhemmx ġustizzja bla maħfra.

34

2001

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Djalogu bejn il-kulturi għal ċiviltà ta’ mħabba u paċi.

33

2000

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Paċi fl-art għal dawk maħbuba minn Alla.

32

1999

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Rispett għall-jeddijiet umani: is-sigriet ta’ paċi vera.

31

1998

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Mill-ġustizzja ta’ kull persuna titwieled il-paċi għall-kulħadd.

30

1997

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Agħti l-maħfra u tirċievi l-paċi.

29

1996   -  Bil-Malti

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Ejjew nagħtu lit-tfal futur ta’ paċi.

28

1995

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 In-nisa; għalliema tal-paċi.

27

1994

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Il-familja toħloq il-paċi tal-familja umana.

26

1993

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Jekk qed tfittex il-paċi, ilqa’ il-foqra.

25

1992

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Dawk li jemmnu magħqudin fil-bini tal-paċi.

24

1991

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Jekk trid il-paċi, irrispetta l-kuxjenza ta’ kull persuna.

23

1990

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Paċi ma’ Alla Ħallieq, paċi mal-ħolqien kollu.

22

1989

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Biex tibni l-paċi, irrispetta l-minoritajiet.

21

1988

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Il-libertà reliġjuża hija kundizzjoni għall-paċi.

20

1987

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 L-iżvilupp u s-solidarjetà: żewġ imfietaħ għall-paċi.

19

1986

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Il-paċi hija valur bla fruntieri: hemm biss paċi waħda.

18

1985

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Il-paċi u ż-żgħażagħ jimxu flimkien.

17

1984

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Il-paċi titwieled minn qalb ġdida.

16

1983

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Id-djalogu għall-paċi huwa sfida għall-żminijietna.

15

1982

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Il-paċi hija rigal ta’ Alla fdat lilna.

14

1981

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Biex taqdi l-paċi, irrispetta l-libertà.

13

1980

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Il-verità hija l-qawwa tal-paċi.

12

1979

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

 Biex tilħaq il-paċi, eduka għall-paċi.

11

1978

Il-Papa Pawlu VI

 Le għall-vjolenza, iva għall-paċi.

10

1977

Il-Papa Pawlu VI

 Jekk trid il-paċi, iddefendi l-ħajja.

9

1976

Il-Papa Pawlu VI

 L-armi vera tal-paċi.

8

1975

Il-Papa Pawlu VI

 Ir-rikonċiljazzjoni hija t-triq tal-paċi.

7

1974

Il-Papa Pawlu VI

 Il-paċi tiddependi minnek ukoll.

6

1973

Il-Papa Pawlu VI

 Il-paċi hija possibli.

5

1972

Il-Papa Pawlu VI

 Jekk trid il-paċi, aħdem għall-ġustizzja.

4

1971

Il-Papa Pawlu VI

 Kull bniedem huwa hija.

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta