Laikos

 

Il-Papa Franġisku u l-Ħniena ta' Alla. Taħdita minn Dun Geoffrey G. Attard. 17/03/2022.

Rajt Raġel. Poeżija dwar il-Barka tal-Papa Franġisku fis-27 ta' Marzu 2020 minn Pjazza San Pietru. vidjo

Min huwa l-Papa Franġisku? Sensiela ta' 23 programm li jagħtu ħarsa lejn il-ħajja u l-persuna tal-Papa. awdjo

Ittra lill-Papa Franġisku.  Għażiż Papa Franġisku, sibniek ħati! Minn Fr Antonio Teixeira, Brażil.

L-Inkarnazzjoni tistedinna għal Rivoluzzjoni ta’ Ħlewwa: L-Inkarnazzjoni fit-Tagħlim ta’ Papa Franġisku. Mill-Kummissjoni Teoloġika. 09/12/2014.

Diskussjoni, "Il-Papa u ż-żgħażagħ", 15/03/2013. vidjo

Filmat qasir li fih it-Time Magazine jgħid għaliex il-Papa Franġisku kien dikjarat bħala l-Persuna tas-Sena wara biss disa’ xhur pontifikat.

Franġisku: il-Qaddis u l-Papa.

Ġrajjiet mir-Ritratti. 

Il-Kariżma tal-Papa Franġisku. powerpoint

Knisja tal-poplu jew ta’ minoranza pura? 14/04/2013.

Il-Papa Franġisku jawgura lill-predeċessur tiegħu f’għeluq sninu, 16/04/2013.

Il-Papa Franġisku jitlob fuq il-qabar ta’ San Pietru, 19/03/2013.

Il-Papa Franġisku u l-katekeżi ta’ l-Inizjazzjoni Nisranija tat-tfal u l-adolexxenti, La Repubblica - 11 ta’ Settembru 2013, Andrea Lonardo, 09/04/2014.

Il-Papa Franġisku – Rigal minn Alla lill-Knisja Tiegħu.  Feature dwar l-ewwel  sena ta’ pontifikat tal-Papa Franġisku. 13/03/2014.

Il-Papa Franġisku: Rigal ta’ Alla lill-Knisja, 13/03/2013.

Il-Papa Franġisku, sena wara. Mexxej Mudell – Grazzja u Don għall-Knisja u d-Dinja,  Kitba ta’ Patri Silvestru Bonavia OFM Cap, 07/03/2014.

L-Isqof Mario Grech jikkonċelebra mal-Papa Franġisku, 08/04/2013.

Intervista ma’ Monsinjur Alfred Xuereb, Segretarju tal-Papa Franġisku dwar l-esperjenza tiegħu mal-Papiet Benedittu XVI u Franġisku. 10/03/2014. (bit-Taljan)

Iżur l-oqbra tal-Papiet u n-Nekropoli , 02/04/2013.

Laqgħa storika mal-Papa Emeritu Benedittu XVI, 23/03/2013.

Min huwa il-Papa Franġisku? Il-ħajja ta’ Jorge Mario Bergoglio, illum il-Papa Franġisku, 10/03/2014.

Is-Saċerdot fil-ħajja u l-ħsieb tal-Papa Franġisku, Kitba ta' Patri Mario Attard OFM Cap, 30/05/2014.

L-Istemma u l-Motto tal-Papa Franġisku.

Sulle tracce di Papa Franesco, Filmat bit-taljan tat-Tv2000.

Tmien Kardinali biex jgħinu lill-Papa Franġisku fit-Tmexxija u r-Riforma, 13/04/2013.

Żjara tal-Papa Franġisku fil-Bażilika ta’ Santa Maria Maggiore, 14/03/2013.

 

Minn Papiet oħra ....