L

A

I

K

0

S

Riżorsi għal Żmien l-Għid il-Kbir

 

 

▪  L-Exultet: Il-ġawhra liturġika tas-Sahra tal-Għid, Kitba ta' Patri Mario Attard OFM Cap.

▪  Għid il-Kbir:  Is-Seher tar-Rebbiegħa. Kitba ta’ Patri Mario Attard OFM Cap.

▪  Ħsieb ta’ kuljum għal Żmien l-Għid il-Kbir, Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia.


Posters għal Żmien il-Għid

▪  Poster għall-Ħadd il-Għid.  “Ġesù ta’ Nazaret li kien mislub qam mill-Imwiet”. (Mk 16:1-7)

▪  Poster għat-Tieni Ħadd tal-Għid.   Ħadd il-Ħniena Divina.  “Tmint ijiem wara ġie Ġesù” . (Ġw. 20:19-31)

▪  Poster għat-Tielet Ħadd tal-Għid. “Il-Messija kellu jbati u jqum mill-imwiet fit-tielet jum”. (Lq 24:35-48)

▪  Poster għar-Raba’ Ħadd tal-Għid. Ħadd il-Vokazzjonijiet.  “Ir-Ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu.” (Ġw.10:11-18)

▪  Poster għall-Ħames Ħadd tal-Għid. “Min jibqa’ fija u jiena fih, dan jagħamel ħafna frott”. (Ġw. 15:1-8)

▪  Poster għas-Sitt Ħadd tal-Għid. “Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu”.  (Ġw. 15:9-17)

▪  Poster għas-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema.  “Il-Mulej Ġesù kien imtella’ s-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta’ Alla”. (Mk 16:15-20)

▪  Poster għas-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin.  L-Ispirtu tal-verità iwassalkom għall-verità kollha.  (Gw. 15: 26-27, 16: 12-15)