Home          |          Email          |          Blog          |                                                                                                                       Sit uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta

DOKUMENTI MILL-ARĊIDJOĊESI TA’ MALTA

Il-Kelma ta’ Monsinjur Arċisqof Pawlu Cremona.

Il-Kelma ta' Monsinjur Isqof Mario Grech.

Mill-Isqof Awżiljari u Vigarju Ġenerali ta’ Malta, Mons. Charles J. Scicluna.

Sinodu Djoċesan tal-Arċidjoċesi Maltija.

Manwal għall-Parroċċi, Kulleġġ tal-Kappillani, 2005.

Is-Sinodu dwar Assoċjazzjonijiet, Għaqdiet, Movimenti u Komunitajiet tal-Lajċi.

Is-Sinodu dwar Segretarjati, Kummissjonijiet u Entijiet Oħra Djoċesani.

Is-Sinodu dwar il-Parroċċa.

Is-Sinodu dwar Issues Soċjali.

Il-Wiċċ Diġitali tal-Mulej, Programm ta’ implimentazzjoni ta’ proposti tas-Sinodu Djoċesan fil-qasam tal-pastorali tal-media, 2009.

For Worse Not For Better, A Critical Reading of the Report, For Worse For Better:Re-Marriage after Legal Seperation, Proġett Impenn,