Segretarjat għal-Lajċi, Malta                                              Dokumenti Sinodu Djoċesan

Sinodu Djoċesan - Malta, 1999 - 2003.

q Kultura – Soċjetà -  Knisja, biex il-Knisja tagħraf aktar is-sehem u s-servizz tagħha fis-soċjetà, Malta 2003.

q Viżjoni ta’ Knisja, biex ilkoll naħdmu għall-bini tal-Knisja bħala komunjoni, Malta, 2003.

q Lajċi Nsara, biex il-lajċi jkunu aktar melħ tal-art u dawl għad-dinja, Malta, 2003.

q Kelma – Xandir, biex l-Aħbar it-Tajba tasal fil-ħajja ta’ kull Malti u Maltija, Malta 2003.

q Liturġija – Sagramenti, biex il-poplu jagħti qima lil Alla u jiċċelebra bil-ħajja u bil-ferħ, Malta, 2003.

q Djakonija – Ġustizzja, biex tissaħħaħ il-ħidma ta’ karità u  tkun imsieħba mal-ħidma favur soċjetà aktar ġusta, Malta, 2003.

q Żwieġ u Familja, biex ikollna familji aktar b’saħħithom, aktar iffurmati u nieqfu lkoll ma’ minqed ibati, Malta, 2003.

q Żgħażagħ u Adolexxenti, biex iż-żgħażagħ ikunu protagonisti fil-ħajja tal-Knisja u tas-Soċjetà, Malta, 2003.