Aħbarijiet Bibbja

Mill-Isqfijiet

 

RUŻARJU

 LIVE  Quddies kuljum ...

 VIDJO 

 AWDJO   

 

 

Żidiet fil-Laikos

ŻIDIET RIĊENTI ...

/

Novembru 2022

Lectio Divina għall-1 Ħadd tal-Avvent. Sena A, Minn Dun Joseph Mercieca. 2022.

Il-Mulej ġej, oħorġu ilqgħuh. Riflessjonijiet għal kull jum tal-Avvent 2022. Mid-Djoċesi ta' Għawdex. pdf u awdjo

Gratitudni u Apprezzament. Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’għeluq il-quddiesa tal-10 anniversarju tal-Ordinazzjoni Episkopali tal-Arċisqof Charles Scicluna. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 24/11/2022.

Nitlobkom tkunu hemm għalija, tħennu għalija, tieħdu paċenzja bija. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-10 Anniversarju Episkopali tal-Arċisqof mill-Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 24/11/2022.

Unitatis Redintegratio u Orientalium Ecclesiarium. Intervista ma' Fr Hector Scerri fuq dawn iż-żewġ digrieti tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. awdjo

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa mill-Freeport. 24/11/2022.

Il-konsolazzjoni. L-10 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 23/11/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta’ Santa Ċeċilja, Verġni u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/11/2022.

Iċ-Ċensier: Poster ieħor fis-sensiela ta' Posters Kateketiċi mid-Djoċesi ta' Għawdex.

Nagħmlu r-rieda tal-Missier. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira tal-Preżentazzjoni tal-Verġni Marija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/11/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Katidral ta' Asti. 20/11/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt it-talba tal-Għasar fis-Solennità ta’ Kristu Sultana tal-Ħolqien kollu. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 20/11/2022.

Ftakar fina, Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità ta’ Kristu Re. Knisja Parrokkjali Balzan. 20/11/2022.

Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu mill-Isqof Anton Teuma. Rotunda Arċipretali ta’ San Ġwann Battista, Xewkija. 20/11/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Asti. 20/11/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu. Kappella tal-Universita’, Tal-Qroqq. 20/11/2022.

L-ispirtu tal-Konċilju fid-dokumenti u l-messaġġi tal-Papa Pawlu VI. Is-7 vidjo fis-sensiela dwar Vatikan II fl-okkażjoni tas-60 anniversarju mill-bidu tal-Konċilju.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Għoti tal-Mandat lill-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb.18/11/2022.

Tempju li rridu ngħożżu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tlieta u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/11/2022.

Nagħtu sehemna biex inkunu Knisja ħajja. Messaġġ ta’ introduzzjoni għall-Assemblea Djoċesana 2022 mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Sala taċ-ĊAK, Birkirkara. 17/11/2022.

Għaliex inħossuna deżolati? It-8 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq id-Dixxerniment. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 16/11/2022.

Gravissimum Educationis fuq l-Edukazzjoni Nisranija. Intervista ma' Fr Carl Mario Sultana fuq dan id-dokument tal-Konċilju Vatikan II. awdjo

Optatam Totius fuq il-Formazzjoni Saċerdotali u Presbyterorum Ordinis fuq il-ministeru u l-ħajja tal-presbiteri. Intervista ma' Fr Jimmy Bonnici fuq dawn iż-żewġ dokumenti tal-Konċilju Vatikan II. awdjo

L-aqwa żmien huwa ż-żmien meta nħarsu u ngħożżu l-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi għall-Gradwati tal-Università. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 15/11/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. fil-Quddiesa mal-gradwati tal-MCAST. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 14/11/2022.

L-għajta ta’ min qed ibati. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tlieta u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/11/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-33 Ħadd matul is-Sena u l-Jum Dinji tal-Foqra.  Pjazza San Pietru. 13/11/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Foqra u t-33 Ħadd matul is-Sena. Bażilika ta' San Pietru. 13/11/2022.

In-newtralità tagħna qatt ma tista’ tkun kompliċità mal-ħerba tal-gwerra. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tlieta u tletin Ħadd ta’ matul is-sena u f’Jum it-Tifkira. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 13/11/2022.

Strengthening solidarity. An article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi first published by The Sunday Times of Malta. 13/11/2022.

Ġesù Kristu ftaqar minħabba fikom. Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-VI-Jum Dinji tal-Foqra imfakkar fit-13 ta' Novembru 2022.

Attenti, mhux aljenati. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tnejn u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/11/2022.

Dinja. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Il-Papa Franġisku jitkellem fuq il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fil-Baħrein. Udjenza Ġeerali. 09/11/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tnejn u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/11/2022.

Kien jemmen li s-saħħa tas-soċjetà titqies mill-progress ta’ dawk l-aktar dgħajfa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Funeral tal-eks Prim Ministru Dr Karmenu Mifsud Bonnici. Knisja Parrokkjali tal-Kunċizzjoni, Ħamrun. 07/11/2022.

Skandlu, maħfra u fidi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tnejn u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/11/2022.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tnejn u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/11/2022.

Il-ħajja ta’ dejjem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn u Tletin Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Balzan. 06/11/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-32 Ħadd matul is-sena u f’Jum l-Uffiċjali Korrettivi ta’ Kordin. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 06/11/2022.

Ġesù jagħżel lit-tnax. Il-ħames programm awdjo fis-sensiela, Mixja ma' Ġesù. Produzzjoni tas-Segretarjat għal-Lajċi. Imxandar minn Radju Marija.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bahrein. Diskors fil-laqgħa ta' talb mal-isqfijiet, saċerdoti. persuni konsagrati, seminaristi u operaturi pastorali. Manama. 06/11/2022.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bahrein. Konferenza Stampa waqt it-titjira lura lejn Ruma. 06/11/2022.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bahrein. Laqgħa maż-żgħażażgħ. Awali. 05/11/2022.

Vatikan II. Sittin sena ilu fil-Knisja Kattolika kellna Konċilju.

Apostolicam Actuositatem. Id-Digriet tal-Konċilju Vatikan II fuq l-Appostolat tal-Lajċi. Il-5 programm awdjo fis-sensiela, Il-Vjaġġ Ikompli. Intervista ma' Francesco Pio Attard.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bahrein. Omelija f'Awali. 05/11/2022.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisju fil-Baħrein. Diskors tal-Papa f'Għeluq il-Forum għad-Djalogu Lvant u Punent għal Eżistenza Umana Flimkien. 04/11/2022.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bahrein. Diskors waqt il-laqgħa Ekumenika. Awali. 04/11/2022.

L-għaqal li għandna bżonn. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-wieħed u tletin ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/11/2022.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bahrein. Diskors lill-Awtoritrajiet, lis-Soċjetà Ċivili u l-Korp Diplomatiku. Awali. 03/11/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fit-tifkira tal-fidili mejtin kollha. Bażilika ta' San Pietru. 02/11/2022.

Kabbar l-għarix tiegħek. Preżentazzjoni ta’ dokument bi tħejjija għas-Sinodu dwar is-Sinodalità.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira Solenni tal-Għid tal-Imwiet. Kappella tar-Resurrezzjoni, f’Ħal Qormi. 02/11/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/11/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. Pjazza San Pietru. 01/11/2022.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/11/2022.

Kelma tal-Ħajja ta' Novembru 2022. Henjin dawk li jħennu għax humajsibu ħniena. Moviment tal-Fokolari.

Adorazzjoni Ewkaristika f'diversi knejjes matul ix-xahar ta' Novembru 2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Novembru 2022.

Il-Fehma tal-Papa għal matul Novembru 2022. Nitolbu għat-tfal li qed ibatu, l-aktar dawk bla dar, orfni u vittmi tal-gwerra, biex ikollhom aċċess għall-edukazzjoni u ċ-ċans li jgawdu l-għożża ta’ familja.

 

Fittex aktar ...

 

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx