Laikos

 

IL-KONĊILJU EKUMENIKU VATIKAN II

Il-Konċilju li seħħ u għad irid iseħħ

Il-Konċilju huwa l-maġisteru tal-Knisja. Jew int mal-Knisja, u għalhekk timxi fuq it-tagħlim tal-Konċilju, għax jekk ma timxix fuq dak li qal il-Konċilju jew tinterpretah kif jidhirlek int, kif taħsibha int, inti m'initx mal-Knisja. Għandna nkunu determinati u stretti dwar dal-punt. Ma nistgħux ninnegozjaw il-Konċilju biex ikollna aktar minn dawn....... Le, il-Konċilju kif inhu. U dil-problema li qed inħabbtu wiċċna magħha, li mill-Konċilju nagħżlu dak li jdoqq lilna, tul l-istorja ġrat wkoll f'Konċilji oħra. Qed niftakar fi grupp ta' Isqfijiet li wara l-Konċilju Vatikan I, inqata', grupp ta' lajċi, gruppi, biex ikomplu "d-duttrina vera" li ma kinitx dik tal-Konċilju Vatikan I: "Aħna l-veru kattoliċi" Illum jordnaw lin-nisa. L-attitudni l-aktar stretta, il-ħarsien tal-fidi mingħajr il-Maġisteru tal-Knisja, iwasslek għat-telfien. Jekk jogħġobkom tagħtux wisa' lil min jipprova jippreżenta katekeżi li ma taqbilx mal-Maġisteru tal-Knisja.

Il-Papa Frangisku, 30/01/2021

 

Diskors ta' inawgurazzjoni mill-Papa Ġwanni XXIII fil-ftuħ tal-Konċilju.

Diskors tal-Papa Ġwanni XXIII lill-folla fi Pjazza San Pietru filgħaxija tal-jum tal-ftuħ tal-Konċilju. 11/10/1962.

Diskors tal-Papa Pawlu VI fl-aħħar sessjononi pubblika tal-Konċilju. 07/12/2021.

Omelija tal-Papa Pawlu VI fl-għeluq tal-Konċilju. SolennitÓ tal-Kunċizzjoni. 08/12/1965.

 

Dokumenti tal-Konċilju bil-Malti.

Il-Konċilju liż-żgħażagħ. 07/12/1965.

 

Il-Konċilji Ekumeniċi tal-Knisja. Harry Agius Ordway.

Storja tal-Konċilju. Mons. Joe Bezzina. awdjo.

L-Istorja tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Sensiela ta' sitt kitbiet minn Tony Castle. 2012,

Vatikan II. vidjo

Ħamsin sena wara. Dokumentarju fl-okkażjoni tal-50 sena mill-bidu tal-Konċilju. 1962. vidjo.

Ħamsin sena wara. Kummenti waqt serata kommemorattiva. Seminarju tal-Virt¨. 2012. Fr Hermann Mizzi ocd u Fr Edward Farrugia sj. awdjo.

Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. Mons. Lawrenz Cachia. 2022.