Laikos

 

Fittex ukoll ...

SENA "A"  

SENA "B"

Lectio Divina għall-Qari tal-Ħdud matul is-Sena "Ċ"

Matul l-Avvent

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent

It-Tieni Ħadd tal-Avvent

It-Tielet Ħadd tal-Avvent

Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent

 

Matul Żmien il-Milied

▪ SolennitÓ tat-Twelid tal-Mulej Ġes¨

Festa tal-Familja Mqaddsa

Epifanija tal-Mulej

Il-Magħmudija ta' Ġes¨

 

Matul ir-Randan.

L-Ewwel Ħadd tar-Randan

It-Tieni Ħadd tar-Randan

It-Tielet Ħadd tar-Randan

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan

Il-Ħames Ħadd Tar-Randan

Ħadd il-Palm

 

Matul Żmien l-Għid il-Kbir

L-Għid il-Kbir

It-Tieni Ħadd tal-Għid

It-Tielet Ħadd tal-Għid

Ir-Raba' Ħadd tal-Għid

Il-Ħames Ħadd tal-Għid

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

SolennitÓ tat-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema

SolennitÓ ta' Għid il-Ħamsin

Solennita tat-TrinitÓ Qaddisa

Festa tal-Ġisem u tad-Demm tal-Mulej

 

Matul is-Sena

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba' Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

Is-Seba' Ħadd

It-Tmien Ħadd

 

▪ L-Għaxar Ħadd

▪ Il-Ħdax-il Ħadd

▪ It-Tnax-il Ħadd

It-Tlettax-il Ħadd

L-Erbatax-il Ħadd

Il-Ħmistax-il Ħadd

 

Is-Sittax-il Ħadd

Is-Sbatax-il Ħadd

It-Tmintax-il Ħadd

Id-Dsatax-il Ħadd

L-Għoxrin Ħadd

 

il-Wieħed u Għoxrin Ħadd

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd

 

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd

Is-Seba' u Għoxrin Ħadd

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd

Id-Disa' u Għoxrin Ħadd

It-Tletin Ħadd

 

Il-Wieħed u Tletin Ħadd

It-Tnejn u Tletin Ħadd

It-Tlieta u Tletin Ħadd

SolennitÓ ta' Kristu Sultan

 

Solenitajiet u Festi

Solennita tan-Nawfraġju ta' San Pawl f'Malta

SolennitÓ tat-Twelid tal-Verġni Marija