DWAR IL-LAJKAT NISRANI

BENDERS Sebastiaan, The Role of the Laity: Light of Nations Today?  online: www.sebastiaanbenders.nl/Articles/ on Sep 23, 2010].

BENEDITTU XVI, Il-Lajċi fil-Knisja, Minn Kollaborazzjoni għall-Koresponsabiltà, Diskors tal-Papa fil-ftuħ tal-konvenju fid-Djoċesi ta’ Ruma, Lateran, 26 Mejju 2009.

BENEDITTU XVI, Lajċi, kunu intom il-ħmira tas-soċjetà, Arġentina, Traduzzjoni miż-Zenit, 4 April 2011.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, I ministeri nella Chiesa, 15 settembre 1973.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Evangelizzazione e Ministeri, 1977.

CONGREGATION FOR THE CLERGY, PONTIFICAL COUNCIL FOR LAITY  & OTHERS, Ecclesia de mysterio, Instruction on certain questions regarding the collaboration of the non-Ordained faithful in the Sacred ministry of the Priest., Approved by Pope John Paul II and promulgated on 15 August 1997.

ĠWANNI PAWLU II, Christifideles Laici, Eżortazzjoni Appostolika Post-Sinodali dwar il-missjoni u l-Vokazzjoni tal-Lajċi fil-Knisja u fid-Dinja, 30 Diċembru 1988. Belt tal-Vatikan.

HARDON John SJ, The Apostolate of the Laity Since the Second Vatican Council, 2003.

KONFERENZA EPISKOLA STATI UNITI, Co-Workers in the Vineyard of the Lord, Id-Dokument tal-Isqfijiet u Artikli oħra relatati miegħu. 2005.

PAUL VI, Ministeria Quaedam, Apostolic Letter given Motu Proprio: On abolition of Minor Orders and Installation of Lay Ministries, 15 August 1972.

PIUS XII, Guiding Principles of Lay Apostolate, Address of His Holiness Pope Pius XII to the Second World Congress of the Lay Apostolate October 5, 1957.

RUSSEL Shaw, Ministry or Apostolate? What should the Catholic Laity be doing? 2002.  (no link available)

RUSSEL Shaw, To hunt, to shoot, to entertain. Clericalism and the Catholic Laity, 2011. (no link available)

SINODU DJOĊESAN, Lajċi Nsara, Malta, 2003.

SODANO Angelo, Letter of Cardinal Angelo Sodano to Bishop Luca Brandolini, Laity in the Liturgy: What is their Ministeriality? 2 August 2001.

VATIKAN II, Apostolican Actuositatem, Digriet tal-Konċilju dwar l-Appostolat tal-Lajċi, 18 Novembru 1965. Belt tal-Vatikan.

VATIKAN II, Lumen Gentium, Kostituzzjoni Dommatika dwar il-Knisja, 21 Novembru 1964. (ara b'mod partikolari Kap II dwar "il-Poplu ta' Alla", u Kap IV, dwar "Il-Lajċi")

ZIVANI Giampietro, Presente e futuro della Chiesa nella propspettiva dei Ministeri Laicali, Credere Oggi 175, Gen/Feb 2010.