SENA:  2020  -  2019  -  2018  -  2017  -  2016  -  2015  -  2014

Ara video clips minn omeliji tal-Isqof Joe Galea Curmi ...

Sena 2020

Ottubru 2020

Attenti minn kull regħba. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 19/10/2020.

Marija għajn tas-saħħa. Omelija fil-Festa tal-Madonna tas-Saħħa. Knisja ta’ San Franġisk, Rabat. 18/10/2020.

Ġurnata b’messaġġ għalina lkoll. Quddiesa tad-29 Ħadd tas-Sena. Kappella tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi. 18/10/2020.

Xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 16/10/2020.

Riflessjonijiet fiż-żmien ta’ pandemija. Seminar online “Il-ħidma pastorali fl-iskejjel: Riflessjonijiet u Sfidi għal Żminijietna”. Messaaġġ f’għeluq is-Seminar. 14/10/2020.

Is-sinjal tal-ħajja vera. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 12/10/2020.

Stedina li ta’ min jilqagħha. Omelija fil-Quddiesa tat-28 Ħadd tas-Sena fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 11/10/2020.

Support for people with mental health problems. Statement by the Bishops of Malta and Gozo on World Mental Health Day. 09/10/2020.

Bis-saħħa ta’ Alla. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 09/10/2020.

Inkun proxxmu. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 05/10/2020.

Ħajja ta’ frott bnin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-27 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Balzan. 04/10/2020.

Tliet wardiet lill-Immakulata Kunċizzjoni. Omelija f’Quddiesa fil-pussess ta’ tliet Kanonċi ġodda fil-Kolleġġjata tal-Immakulata Kunċizzjoni, Bormla. 03/10/2020.

Meta dak li hu żgħir hu kbir fl-għajnejn ta’ Alla. Omelija fil-Quddiesa tal-Festa ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù fis-Santwarju ta’ Santa Tereża, B’kara. 01/10/2020.

 

Settembru 2020

Il-kobor hu fil-qadi. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 28/09/2020.

Bejn il-kliem u l-fatti. Omelija fil-Quddiesa tas-26 Ħadd tas-Sena, fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 27/09/2020.

Il-folla tan-nies mhux bilfors għandha raġun. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 25/09/2020.

Nagħmlu mill-isfidi opportunitajiet ta’ tiġdid. Laqgħa ta’ talb u riflessjoni fil-Provinċja Agostinjana, fil-Knisja parrokkjali ta’ Santu Wistin, Valletta. 24/09/2020.

Karatteristiċi ta’ Skola Kattolika. Diskors waqt laqgħa għall-Edukaturi ġodda mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika. 23/09/2020.

Messaġġ fl-inawgurazzjoni tar-restawr ta’ parti mill-knisja parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 20/09/2020.

Ma’ Alla ma nistgħux nippretenduha. Omelija fil-Quddiesa tal-25 Ħadd tas-Sena fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 20/09/2020.

L-ugwaljanza quddiem Alla qatt ma telimina d-diversità. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 18/09/2020.

Rispett sħiħ lejn l-ugwaljanza fid-diversità. Stqarrija mill-isqfijiet ta’ Malta u Għawdex dwar l-abbozz ta’ liġi dwar l-ugwaljanza. 15/09/2020.

M’hemm xejn aktar progressiv u liberali mill-ħarsien tal-ħajja umana. Riflessjoni waqt Quddiesa organizzata minn LifeNewtork tifkira tal-vittmi tal-abort fid-dinja. 13/09/2020.

There is nothing more progressive and liberal than safeguarding human life. Reflections during Mass organised by LifeNetwork as a commemoration of all abortion victims around the world. 13/09/2020.

Bejn tibna u travu. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 11/09/2020.

Jum speċjali ta’ ċelebrazzjoni tal-ħajja. Omelija fil-Quddiesa fil-Festa tat-Twelid ta’ Marija, Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 08/09/2020.

Prijoritajiet f’posthom. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 07/08/2020.

Korrezzjoni bl-imħabba. Omelija fil-Quddiesa tat-23 Ħadd tas-Sena fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 06/09/2020.

Nilqgħu l-“ġdid” li jġib Ġesù fina. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 04/09/2020.

Missjoni li naqduha bl-ispirtu ta’ Ġesù. Omelija f’Quddiesa mas-Sorijiet tal-Karità, Balzan. 02/09/2020.

 

Awwissu 2020

Falliment? Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 31/08/2020.

A heavy cross to bear. An article that was first published on The Sunday Times of Malta on 30th August 2020.

Santu Wistin ispirazzjoni għalina lkoll. Omelija f’Quddiesa fit-Tifkira ta' Santu Wistin, għand is-Sorijiet Agostinjani, Fleur-de-Lys.

Qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik! Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 28/08/2020.

Inkunu lkoll ħaġa waħda. Omelija fit-Twaqqif tal-Kolleġġjata fil-Parroċċa tan-Naxxar. 27/08/2020.

Ma hemm ebda qerq fih. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 24/08/2020.

Mibnija fuq blata. Omelija fil-Quddiesa tal-21 Ħadd tas-Sena fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 23/08/2020.

Għaref u mimli mħabba. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 20/08/2020.

Fidi li ċċaqlaq il-muntanji. Omelija fil-Quddiesa tal-20 Ħadd tas-Sena fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 16/08/2020.

Alla jsalva l-bniedem sħiħ. Omelija fis-Solennità tal-Assunta, fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 15/08/2020.

Martri tal-imħabba. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 14/08/2020.

It-teżori tal-Knisja. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 10/08/2020.

Kuraġġ fit-tempesti tal-ħajja. Omelija f’Quddiesa tad-19-il Ħadd tas-Sena, fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 09/08/2020.

Ċaħda u salib. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 07/08/2020.

Saċerdot skont il-qalb ta’ Alla. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 04/08/2020.

B'idu jerfagħna. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 03/08/2020.

Mill-ftit tagħna Alla joħroġ ġid kbir. Omelija f'Quddiesa tat-18-il Ħadd tas-Sena fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 02/08/2020.

 

Lulju 2020

Għall-akbar glorja ta' Alla. Quddiesa u Rużarju fit-Tifkira ta' Sant'Injazju ta' Loyola mill-Kurja tal-Arċisqof. 31/07/2020.

Fis-skiet u fil-kwiet u b'mod effettiv. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 27/07/2020.

Teżor u ġawhra. Omelija f'Quddiesa tas-17-il Ħadd matul is-Sena fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 26/07/2020.

Tan-nanna ħelu manna. Omelija f'Quddiesa tal-Festa ta' Sant'Anna, iż-Żebbiegħ. 25/07/2020.

Fedeltà sal-aħħar. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 24/07/2020.

Xtaqna naraw sinjal. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 20/07/2020.

Erħulhom jikbru t-tnejn flimkien sal-ħsad. Omelija fil-Quddiesa tal Ħadd fil-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 19/07/2020.

Permezz tal-Madonna aħna nagħrfu lil Alla vera tagħna. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 16/07/2020.

Sejf u firda. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 13/07/2020.

F'Marija hemm l-għożża u l-ħarsien sħiħ tal-ħajja. Omelija fil-Quddiesa tal-Festa ta' Marija Annunzjata fil-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 12/07/2020.

Fidi u determinazzjoni. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 06/07/2020.

"Ejjew għandi ... tgħallmu minni". Omelija f'Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 05/07/2020.

Għajnuna kbira għall-fidi tagħna. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 03/07/2020.

Ressaq lil ħafna lejn Ġesù. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 01/07/2020.

Dawk l-aktar dgħajfa u vulnerabbli. Messaġġ li deher fil-ħarġa ta' Lulju 2020 tar-rivista 'Flimkien'. 01/07/2020.

 

Ġunju 2020

Salvana, Mulej. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 30/06/2020.

Imħabba bla kompromessi. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 28/06/2020.

Fejn tħabbat il-qalb. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 26/06/2020.

Dan hu l-ferħ li bih qalbi mtliet. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 24/06/2020.

Il-ġudizzju tal-qalb f'idejn Alla. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 22/06/2020.

Ma nħallux il-biża' jaħkimna. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 21/06/2020.

A consistent life ethic. An article that was first published on the Sunday Times of Malta on 21 June 2020.

Mhux għal wiċċ in-nies. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 17/06/2020.

Mhux għajn b'għajn u sinna b'sinna. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 15/06/2020.

Il-bidla li ġġib fina l-Ewkaristija. Omelija ta' Corpus Domini fil-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 14/06.2020.

Spirtu ta' rażan. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 12/06/2020.

Ġesu ma jiqafx fil-qoxra, imma jmur fil-qalba Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 10/06/2020.

Il-Beatitudnijiet: programm għal ħajjitna. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 08/06/2020.

Il-milja tal-imħabba. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 07/06/2020.

Il-Pastorali tal-Knisja wara Covid-19. Intervent f'laqgħa online mas-saċerdoti. 05/06/2020.

Evanġelizzatur kbir. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 05/06/2020.

Il-Pastorali tal-Knisja wara Covid-19. Intervent f'laqgħa online mas-saċerdoti. 05/06/2020.

Xhieda ta' fidi mingħajr kompromessi. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 03/6/2020.

Omm il-Knisja. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 01/06/2020.

 

Mejju 2020

Enerġija u krejattività. Quddiesa ta' Għid il-Ħamsin fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 31/05/2020.

Taf li nħobbok! Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 28/05/2020.

Żommna taħt il-ħarsien tiegħek. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 27/05/2020.

Rebaħ id-dinja? Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 25/05/2020.

Ħarsitna 'l fuq u saqajna mal-art. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 24/05/2020.

Il-ferħ tagħna li ħadd ma jeħodhulna. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 22/05/2020.

L-Ispirtu tal-Verità jgħinna nagħrfu kif inxandru lil Ġesù. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 20/05/2020.

Id-Difensur u l-Ispirtu tal-Verità. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 18/05/2020.

L-imħabba bil-fatti. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 17/05/2020.

L-identita' tagħna. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 15/05/2020.

Bħal friegħi mad-dielja. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 13/05/2020.

X'hemm isbaħ milli Alla jgħammar fina? Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 11/05/2020.

It-Triq, il-Verita' u l-Ħajja. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 10/05/2020.

Tħallux qalbkom titħawwad. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 08/05/2020.

Dawl li jiddi fid-dlam. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 06/05/2020.

Ragħaj li jagħti ħajtu. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 04/05/2020.

Il-ħajja bil-kotra. Quddiesa mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 03/05/2020.

L-għerf ta' Ġużeppi l-mastrudaxxa. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 01/05/2020.

 

April 2020

Għażlet li ssofri hi flok iġġiegħel lil min isofri. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 29/04/2020.

Nitħabtu għal dak li jibqa'. Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof. 27/04/2020.

Ibqa' magħna, Mulej. Quddiesa mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 26/04/2020.

Alla jibdel il-ftit tagħna f'xi ħaġa ta' ġid kbir. Quddiesa u Rużarju mill‑Kurja tal-Arċisqof. 24/04/2020.

Alla hekk ħabb lid-dinja. Quddiesa u Rużarju mill‑Kurja tal-Arċisqof. 22/04/2020.

It-twelid ġdid li jiġi minn Alla. Quddiesa u Rużarju mill‑Kurja tal-Arċisqof. 21/04/2020.

Il-pjagi miftuħa ta' Ġesu' rxoxt illum. Quddiesa mill-Parroċċa ta' Ħal Balzan. 19/04/2020.

Biex Kristu jkun tassew il-Ġebla tax-xewka. Quddiesa u Rużarju mill‑Kurja tal-Arċisqof. 17/04/2020.

Qalb miftuħa għal Ġesu' ħaj. Quddiesa u Rużarju mill‑Kurja tal-Arċisqof. 13/04/2020.

Imseħbin ma' Kristu fil-qawmien tiegħu. Quddiesa f'Jum l-Għid il-Kbir mill-Parroċċa ta' Ħal Balzan. 12/04/2020.

A Learning Curve. An article that was first published in The Sunday Times of Malta on 12 April 2020.

Żerriegħa ta' ħajja ġdida. Omelija tal-Vġili tal-Għid il-Kbir fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan. 11/04/2020.

"Kollox hu mitmum" ma jfissirx li spiċċa kollox. Omelija fil-Funzjoni Liturġika tal-Ġimgħa l-Kbira fil-Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan. 10/04/2020.

Kreattività biex isservi lill-oħrajn. Omelija f'Quddiesa f'Ħamis ix-Xirka fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 09/04/2020.

M'għandna qatt naqtgħu qalbna mill-ħniena ta' Alla. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 08/04/2020.

Baqa' jħobb minkejja t-tradiment u ċ-ċaħda. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 07/04/2020.

Espressjoni ta' mħabba sħiħa. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 06/04/2020.

Refa' fuqu l-ħażen tagħna. Quddiesa f'Ħadd il-Palm fil-Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 05/04/2020.

L-omm wieqfa taħt is-salib. Quddiesa f'Jum il-Madonna tad-Duluri minn ta' Ġieżu, il-Belt Valletta. 03/04/2020.

Għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 02/04/2020.

Il-verità teħliskom. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 01/04/2020.

 

Marzu 2020

Nagħmel dak li jogħġob Lilu. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 31/03/2020.

Alla jagħtina l-ħelsien u d-dinjita'. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 30/03/2020.

Ġesu' jgħix magħna u jagħtina l-ħajja. Quddiesa mill-Parroċċa ta' Ħal Balzan. 29/03/2020.

Negħlbu l-preġudizzji meta nisimgħu b'qalb miftuħa. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 28/03/2020.

Bla biża', bil-fedelta' u bl-imħabba. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 27/03/2020.

Ħa jkollna l-Kelma ta' Alla fina, l-imħabba tiegħu f'qalbna. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 26/03/2020.

Marija tgħallimna kif ngħixu meta l-pjanijiet jitħarbtu. Omelija f'Quddiesa tas-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej fil-Knisja Parrokjali Marija Annunzjata, Ħal Balzan. 25/03/2020.

Ħadd ma għandu jkun abbandunat. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 24/03/2020.

Fidi li ġġib bidla. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 23/03/2020.

Il-Mulej hu d-dawl li jmexxina fid-dlam. Quddiesa mill-Parroċċa ta' Ħal Balzan. 22/03/2020.

Ikollok ħniena minni o Alla, jien midneb. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 21/03/2020.

L-imħabba tagħna għal Alla twassalna għall-imħabba tagħna lejn l-oħrajn. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 20/03/2020.

San Ġużepp jurina kif ngħixu fi żmien ta' kriżi. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju fis-Solennita' ta' San Ġużepp mill-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù, ir-Rabat. 19/03/2020.

Il-Kmandamenti ta' Alla jgħinuna ngħixu tassew ta' nies. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 18/03/2020.

Ejjew naħfru mill-qalb. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 17/03/2020.

Nagħmlu dak li hu sewwa. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 16/03/2020.

 

Frar 2020

Is-sawn li jrid Alla. Omelija f'Quddiesa waqt irtir tar-Randan għall-impjegati tal-Kurja, tal-Caritas u tat-Tribunal Ekkleżjastiku fid-Dar Porziunkola, Baħar iċ-Ċagħaq. 28/02/2020.

Jara dak li hu fil-moħbi. Omelija f'Quddiesa fil-Kamra tal-Avukati, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta. 26/02/2020.

Azzjoni Kattolika b’kontribut importanti fis-soċjeta' Maltija. Omelija f'Quddiesa tal-għeluq id-90 sena tal-Azzjoni Kattolika Maltija fil-Knisja Parrokkjali ta' San Sebastjan, Ħal Qormi. 16/02/2020.

Ittra Pastorali mill-Isqfijiet Maltin dwar il-vjaġġ appostoliku f’Malta mill-qdusija tiegħu l-Papa Franġisku - Ejjew nilqgħu b'qalb kbira lill-Papa Franġisku. 15/02/2020.

L-għożża ta' dawk li huma vulnerabbli u dgħajfa. Omelija f'Quddiesa fis-Santwarju ta’ Santa Tereża, B'kara fil-Jum Dinji tal-Morda. 11/02/2020.

Twajba, ġentili u akkoljenti. Omelija lejlet is-solennità tal-Appostlu Missierna San Pawl fil-Knisja Parrokkjali ta' San Pawl, il-Belt Valletta. 09/02/2020.

Omelija f'Quddiesa fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja Konsagrata. Santwarju tal-Ħniena Divina, Naxxar. 03/02/2020.

Omelija f'Quddiesa ta' Jum il-Ħajja, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 02/02/2020.

Marija turina kif ngħixu l-konsagrazzjoni tagħna. Omelija f'Quddiesa f'għeluq it-30 sena mill-Konsagrazzjoni tal-knisja, il-55 sena mit-twaqqif tal-parroċċa u s-75 sena mill-wasla tal-patrijiet Karmelitani fil-Fgura fil-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu, il-Fgura. 01/02/2020.

 

Jannar 2020

Kelma ħajja u qawwija. L-45 anniversarju mill-Parroċċa ta' Fleur de Lys fil- Knisja ta' Fleur de Lys. 24/01/2020.

F'kull diffikulta' kienet tara opportunita'. Omelija f'Quddiesa fl-Iskola Santa Monika, B'kara. 23/01/2020.

Il-bżonn tax-xhieda tat-tjubija f'ħajjitna llum. Messaġġ waqt wirja fil-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt Valletta. 23/01/2020.

San Sebastjan: bniedem ta' sinsla. Omelija f'Quddiesa fil-festa liturġika ta' San Sebastjan fil-Knisja Parrokkjali ta' San Sebastjan, Ħal Qormi. 20/01/2020.

Viżjoni u triq. An article first appeared in The Sunday Times of Malta on 19th January 2020.

Messaġġ fil-bidu għall-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta' Fleur-de-Lys. 16/01/2020.

L-ewwel nagħrfu l-biżgħat tagħna mbagħad inqegħduhom quddiem il-Mulej. Omelija f'Quddiesa waqt il-Live-in tal-Kappillani fis-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 08/01/2020.

Il-Maġi qatt ma ħarsu lura. Omelija fil-Quddiesa tal-Professjoni Perpetwa ta' Sr Rachel Camilleri mas-Sorijiet Agostinjani fil-Knisja Parrokkjali ta' San Ġużepp Ħaddiem, B'kara. 04/01/2020.

Jixħet id-dija ta' Wiċċu fuqek. Omelija fis-Solennità ta' Marija Omm Alla fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan. 01/01/2020.

 

Sena 2019

Diċembru 2019

Familja li għamlet żmien homeless u refużjata. Omelija fil-Festa tal-Familja Mqaddsa fil-Knisja Parrokkjali Balzan. 29/12/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fis-Solennità tat-Twelid tal-Mulej Ġesù. Knisja Parrokjali ta' Ħal Balzan. 25/12/2019.

Dawl li jfisser tama. Omelija f'Quddiesa fil-festa ta’ Santa Luċija fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Luċija Martri u Verġni, l-Imtarfa. 13/12/2019.

Norbtu qalbna ma’ dak li jibqa’ għal dejjem. Omelija fl-okkażżjoni tal-investitura tal-kanonċi l-ġodda waqt it-twaqqif tal-Kolleġġjata ta’ San Ġorġ fil-Kolleġġjata ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi. 08/12/2019.

Ngħinu lill-oħrajn kif għallimna Ġesù. Messaġġ f'okkażżjoni tad-19-il edizzjoni tal-inizjattiva Orange Campaign fl-Università ta’ Malta mtella' mill-Għaqda Studenti tat-Teoloġija. 04/12/2019.

Omelija dwar l-Avvent u t-tħejjija għat-tieni miġja ta’ Ġesù fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ġużepp, l-Imsida, fi tmiem il-Viżta Pastorali. 01/12/2019.

 

Novembru 2019

Nibnu ħajjitna fuq is-sod, ġebla fuq ġebla. Omelija f'Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr f’Jum il-Gradwazzjoni tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali fil-Knisja tas-Salib Imqaddes, il-Kapuċċini l-Furjana. 26/11/2019.

Il-messaġġ tal-ftuħ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi għall-Assemblea Djoċesana. 21/11/2019.

Ħajja ta’ suċċess. Omelija f'Quddiesa b’ringrazzjament f’Jum il-Gradwazzjoni fil-Konkatidral ta’ San Ġwann. 12/11/2019.

Messaġġ waqt konferenza dwar l-Edukazzjoni Reliġjuża: sfidi u azzjonijiet fl-Istitut tal-Edukazzjoni, Pembroke. 12/11/2019.

Agħmilni Strument tal-Paċi Tiegħek. Omelija f'Quddiesa Pontifikali f’Jum it-Tifkira ta’ Tmiem l-Ewwel Gwerra Dinjija fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 10/11/2019.

90 sena ta’ Azzjoni Kattolika. Messaġġ waqt l-Assemblea Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika Maltija fl-Istitut Kattoliku, il-Furjana. 08/11/2019.

Omelija f'Quddiesa waqt il-Konferenza Ewropea f’Malta dwar l-Edukazzjoni Kattolika. 08/11/2019.

Edukazzjoni li tgħin l-istudenti jikbru f’parteċipazzjoni attiva u responsabbli fis-soċjetà. Omelija f'Quddiesa tal-Ftuħ u t-Tberik tal-faċilitajiet ġodda fl-iskola St Michael, Santa Venera. 06/11/2019.

Rikonoxxenza u apprezzament għal min ħadem għas-saltna t’Alla. Omelija f'Quddiesa b’suffraġju għall-isqfijiet, saċerdoti u reliġjużi fil-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 05/11/2019.

 

Ottubru 2019

Sinodalità: mhux biss ħolma. Artiklu li ġie ppublikat fis-'Sunday Times of Malta'. 29/10/2019.

Kull bniedem għandu valur importanti. Omelija fil-quddiesa tal-75 Anniversarju mit-Twaqqif tal-Kulleġġ Sant’Elija, il-Kulleġġ Sant’Elija, Pjazza Santa Venera. 29/10/2019.

Il-ġmiel tal-ilwien kollha fil-festi. Preżentazzjoni tad-disa’ volum tal-ktieb ‘Ilwien il-Festi Maltin’ fiċ-Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni (ĊAK), Birkirkara. 29/10/2019.

L-Ispirtu s-Santu: L-Għajn ta’ kull tiġdid. Messaġġ fil-Konferenza Nazzjonali Annwali tat-Tiġdid Kariżmatiku, Sr Nemesia Hall, Immaculate Conception School, Tarxien. 27/10/2019.

Nimlew qalbna b’Alla u mhux b’affarijiet li jġibu l-vojt. Omelija f'Quddiesa fil-Festa ta’ Sant’Ursola fil-Monasteru Sant’Ursola, il-Belt Valletta. 21/10/2019.

Alla qed jafdalkom il-ħajja ta’ dawn l-adolexxenti biex tgħinuhom jikbru fil-fidi Nisranija. 10 adolexxenti jirċievu l-Griżma fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex. 20/10/2019.

Innu ta’ Radd il-Ħajr. Omelija fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-bidu tal-Adorazzjoni għall-qdusija tal-Kleru Knisja Parrokkjali Immakulata Kunċizzjoni, Ħamrun. 12/10/2019.

Dar li tfakkarna fil-konsagrazzjoni tagħna. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fl-okkażjoni tas-70 Anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali ta’ San Girgor. 11/10/2019.

Dar għażiża miftuħa għal kulħadd. Omelija fil-Katidral tal-Imdina fil-Festa tad-Dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Malta. 08/10/2019.

Nifs ġdid u frisk. Omelija f’Quddiesa fil-Knisja ta’ San Franġisk, Rabat, Għawdex, lejlet il-Festa ta’ San Franġisk. 03/10/2019.

 

Settembru 2019

Qalb miftuħa u azzjoni f’waqtha. Omelija fl-okkażjoni tal-50 sena anniversarju ta’ erba’ sorijiet tal-Karità fil-Knisja tal-Erwieħ, Ħal Tarxien. 29/09/2019.

Omelija fil-Parroċċa Sacro Cuor, Sliema fl-ewwel anniversarju mill-Inkoronazzjoni tal-istatwa tal-Madonna. 29/09/2019.

Omelija waqt quddiesa fl-okkażjoni ta’ Jum il-Migranti u r-Refuġjati 2019, fil-Knisja tas-Salib Imqaddes, il-Furjana. 29/09/2019.

Il-Kariżmi fi ħdan il-Knisja Komunjoni. Taħdita mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi waqt seminar organizzat mill-Forum tal-Għaqdiet u Moviment fil-Kurja, Floriana. 28/09/2019.

M’għandux ikun tabù li titkellem fuq il-ħajja li tibda mat-tnissil. Omelija fil-Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi fil-festa tal-Vitorja. 15/09/2019.

Artal li bih inkomplu ninbnew bħala komunità ħajja u magħquda. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażżjoni tal-Konsagrazzjoni tal-artal fil-Knisja tad-Duluri, il-Ħamrun. 14/09/2019.

Il-kontribut imprezzabbli tal-anzjani. Omelija fil-Bażilika Minuri ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema, il-Mosta f’quddiesa għall-anzjani organizzata mill-Caritas. 12/09/2019.

Li tkun u li tagħmel. Omelija dwar ir-rwol tal-qassisin fl-Evanġelizzazzjoni l-Ġdida matul l-irtir għas-saċerdoti. 10/09/2019.

 

Awwissu 2019

Knisja li tilqa’ lil kulħadd. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi waqt ċelebrazzjoni tal-Gruppi Familji Nsara. 24/08/2019.

L-Isqof Galea-Curmi waqt intervista fuq 103FM fil-jum internazzjonali li jfakkar il-vittmi ta’ atti ta’ vjolenza minħabba r-reliġjon jew t-twemmin. 22/08/2019.

Is-sejħa tagħna hi li nxerrdu l-ferħ. Omelija tal-Isqof Awżiljarju fl-okkażjoni tal-festa ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema, fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, fl-Imġarr Malta. 18/08/2019.

Kewkba li tmexxina. Omelija lejlet il-Festa ta’ Stella Maris, Tas-Sliema. 17/08/2019.

Ġawhra sbejħa. Omelija fl-anniversarju tal-Inkoronazzjoni tal-Kwadru tal-Assunta, fil-Bażilka tal-Mosta. 10/08/2019.

Mixja b’qalb mimlija gratitudni. Omelija fl-ewwel anniversarju mill-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 04/08/2019.

“Kienet hemm” – Il-valur tal-preżenza. Omelija f’Lejlet il-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes, fil-Parroċċa ta’ San Ġwann. 03/08/2019.

 

Lulju 2019

Hienja int Marija. Omelija fil-Knisja Arċipretali tal-Gudja, fl-ewwel jum tal-Kwindiċina. 30/07/2019.

It-titlu li tagħżel Marija. Omelija fil-50 sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Mons Lino Grech, fil-Bażilka tal-Mosta. 28/07/2019.

Familja b’saħħitha hija kontribut għal soċjetà aħjar. Omelija fil-festa tal-Famijla Mqaddsa u l-inawgurazzjoni tar-restawr tal-Knisja tal-Bidnija, fil-Knisja tal-Familja Mqaddsa, il-Bidnija. 21/07/2019.

Tqiegħdu xejn qabel Alla. Festa ta’ San Benedittu – Omelija fil-Monasteru ta’ San Benedittu, Mdina. 11/07/2019.

Għanja ta’ ferħ. Omelija f’għeluq il-50 sena ta’ ħajja reliġjuża ta’ 5 sorijiet u 25 sena ta’ ħajja reliġjuża ta’ soru, fil-kunvent Ulied il-Qalb ta’ Ġesù, Fleur-de-Lys. 07/07/2019.

Fil-barrani ma rax theddida imma opportunità. Omelija fil-Festa ta’ Nazju Falzon, fil-Knisja Ta’ Ġieżu, Valletta. 01/07/2019.

 

Ġunju 2019

Ir-rebħa tal-poplu. Omelija fil-Festa ta' San Nikola, fil-Parroċċa tas-Siġġiewi. 30/06/2019.

Kontribut kbir fil-missjoni tal-Knisja. Omelija fil-quddiesa tal-175 sena tal-Appostolat tat-Talb, fil-Knisja San Alwiġi, B’kara. 29/06/2019.

Il-ħajja ta’ Alla fina. Omelija fil-Festa ta’ Corpus Christi, fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl, ir-Rabat. 23/06/2019.

Our call to holiness. Homily in a Mass on Saint Josemaria Escriva Feast, at the Shrine of Madonna tal-Ħerba, B’Kara. 21/06/2019.

L-abbantunati f’qalbna. Omelija fil-Wardija, lejlet il-festa tal-Madonna tal-Abbandunati. 15/06/2019.

Biex naslu fejn mar qabilna Hu. Omelija f’Baħar iċ-Ċagħaq waqt il-Viżta pastorali. 01/06/2019.

 

Mejju 2019

Kien Dawl għal ħafna. Omelija fl-Anniversarju tat-twelid ta’ San Piju ta’ Pietrelcina fil-Parroċċa Trinità, Marsa. 27/05/2019.

National Sorry Day. An article published on The Sunday Times of Malta. 26/-5/2019.

L-Imħabba l-pern tal-ħajja nisranija. Omelija waqt Viżta Pastorali fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex. 19/05/2019.

Inawgurazzjoni tal-faċilitajiet sportivi tal-Iskola St Dorothy’s. Message given at St Dorothy’s School, Ħaż-Żebbuġ. 13/05/2019.

Frott imbierek tal-ġuf tiegħek. Omelija fil- Festa tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija. 11/05/2019.

Artisti li jemmnu fil-ħidma ta’ Caritas Malta. Diskors tal-inawgurazzjoni tal-esebizzjoni tal-arti fl-okkażjoni tal-50 sena ta’ Caritas Malta, fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana. 10/05/2019.

Publiju: F'qalbu l-protezzjoni tal-ħajja umana. Omelija lejlet il-Festa ta’ San Publiju fil-Knisja Parrokkjali, il-Furjana. 06/05/2019.

 

April 2019

Il-Jum tar-Rebħa - an article that was published on The Malta Independent on Sunday on Sunday. 21/04/2019.

Ir-Rebħa. Omelija fil-Vġili tal-Għid, fil-Katidral tal-Mdina. 20/04/2019.

Ħa fuqu d-dnub tal-umanita’. Riflessjoni waqt l-Azzjoni Liturġika tal-Ġimgħa l-Kbira, fid-Dar tal-Kleru. 19/04/2019.

Ħasel saqajn min ittradih, min ċaħdu, min abbandunah. Ħamis ix-Xirka filgħaxija. Omelija fil-Knisja parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 18/04/2019.

L-omm li qatt ma tabbandunana. Omelija f’Jum id-Duluri mal-ħaddiema u l-pazjenti tal-Isptar Mater Dei, fil-Kappella tal-Isptar Mater Dei, l-Imsida. 12/04/2019.

Kemm hi għażiża d-dar tiegħek. Omelija fil-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta fl-Ewwel Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja. 04/04/2019.

 

Marzu 2019

Għani fil-Ħniena. Omelija fil-quddiesa waqt il-Viżta Pastorali fil-Parroċċa tal-Imtarfa. 31/03/2019.

Tibda bi tnejn u tispiċċa bi tlieta. Omelija fil-festa tal-Lunzjata.  Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan. 25/03/2019.

Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan. Quddiesa tal-ħamsin sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Mons Pawl Camilleri u Mons. Victor Żammit Mckeon, fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Publiju, Floriana. 22/03/2019.

Omelija fis-Solennità ta’ San Ġużepp, fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp, Msida. 19/03/2019.

Ħafna aktar minn ftira. Artiklu mill-Isqof li deher fil-gazzetta The Sunday Times of Malta. 10/03/2019.

 

Frar 2019

Fl-Iskola ta' Marija. Omelija lill-Grupp Kultura Marjana fil-Knisja ta' San Ġakbu, Valletta. 26/02/2019.

Omelija fil-Festa tal-Beata Maria Adeodata Pisani fil-Monasteru tal-Benedittini, Mdina. 25/02/2019.

Saċerdot twajjeb u umli. Omelija fil-Quddiesa tal-funeral ta’ Fr Noel Vella, fil-Parroċċa ta’ San Girgor, Sliema. 25/02/2019.

Ġieħ lil min jistħoqqlu. Omelija fil-Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni, Ħamrun, fil-mitt sena mit-twelid ta’ Dun Edgar Vella. 14/02/2019.

Tliet kelmiet mill-grotta ta’ Lourdes. Omelija fil-Jum Dinji tal-Morda u mill-ewwel dehra tal-Madonna f’Lourdes, fil-kappella tal-Franġiskani Kapuċċini, il-Furjana. 11/02/2019.

Magħqudin biex nipproteġu l-ħajja umana. Omelija fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja 2019 fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 03/02/2019.

 

Jannar 2019

X’tistenna l-Knisja f’Malta minna l-konsagrati. Jum il-Ħajja Konsagrata 2019. Omelija fis-Santwarju tal-Ħniena Divina, Naxxar. 31/01/2019.

Tliet kelmiet li jfissru ħafna. Omelija fil-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl, Rabat. 25/01/2019.

Laqgħa li ġabet bidla radikali. Omelija fil-Knisja Parrokkjali ta' Fleur de Lys. 25/01/2019.

Laqagħna u bil-qalb kollha żammna għandu. Omelija Festa ta’ San Publju. Parroċċa Floriana. 22/01/2019.

Il-Knisja tistagħna bix-xhieda tal-Laboratorju tal-Paċi. Omelija fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. 12/01/2019.

Omelija waqt Quddiesa tal-pussess ta’ Patri Renald Lofreda O. Carm kappillan ġdid tal-Parroċċa tal-Balluta. 05/01/2019.

Omm għażiża. Omelija waqt Quddiesa fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla. Knisja Parrokkjali Ħal Balzan. 01/01/2019.

 

Sena 2018

Ħajja ta’ fedeltà. Omelija waqt Quddiesa fil-festa tal-Familja Mqaddsa. Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan. 30/12/2018.

Il-Milied jgħallimna ngħożżu l-ħajja bl-imħabba. Omelija fil-Quddiesa ta’ Nofsillejl. Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan. 24/12/2018.

Is-smigħ, l-għerf u l-azzjoni. Quddiesa għall-ħaddiema tas-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika. Kappella tal-Palazz ta’ San Anton, Ħ’Attard. 14/12/2018.

Il-messaġġ waqt l-adorazzjoni favur il-ħajja. Knisja ta’ Sant’Antnin, Birkirkara. 11/12/2018.

Messaġġ fil-kunċert b’risq id-Dar tal-Providenza. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 07/12/2018.

Ħu azzjoni kontra l-abbuż. Quddiesa mal-vittmi tal-vjolenza domestika u ħaddiema f'dan il-qasam. Dar Qalb ta’ Ġesù, Santa Venera. 03/12/2018.

Dawl għall-istorja tal-bniedem. Omelija f'Quddiesa tal-inawgurazzjoni u t-tberik tal-Via Lucis. Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni, il-Ħamrun. 02/12/2018.

Omelija f'Quddiesa ta’ ringrazzjament għall-gradwati l-ġodda tal-MCAST. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 30/11/2018.

Mara ta’ fidi u kuraġġ. L-omelija fil-festa ta' Santa Katerina. Monasteru ta’ Santa Katerina, il-Belt Valletta. 27/11/2018.

Tislima u apprezzament lis-suldati tal-Forzi Armati li mietu s-sena li għaddiet. Quddiesa fil-knisja tal-Forzi Armati, Ħal Luqa. 26/11/2018.

Is-soru li l-ħabsin kienu jarawha bħala omm. Omelija fil-festa tal-Beata Enrichetta Alfieri. Sorijiet tal-Karità, Ħal Balzan. 21/11/2018.

Quddiesa u Gradwazzjoni tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali 2018. Knisja ta’ San Duminku, ir-Rabat. 20/11/2018.

Min kien San Ġwann tas-Salib? Omelija f'Quddiesa fil-festa ta’ San Ġwann tas-Salib. Knisja Parrokkjali, Ta’ Xbiex. 18/11/2018.

Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi waqt żjara fid-Dar tal-Providenza. 16/11/2018.

Omelija f'Quddiesa ta’ ringrazzjament għall-gradwati l-ġodda tal-Università ta’ Malta. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 15/11/2018.

Niżirgħu ż-żerriegħa tal-imħabba. Omelija waqt Quddiesa ċċelebrata mal-Moviment tal-Fokolari matul il-Mariapolis. 02/11/2018.

Messaġġ fil-ftuħ taċ-ċentru parrokkjali l-ġdid f’Ħal Balzan. 01/11/2018.

X’valur fihom id-dettalji ċkejkin? Omelija f'Quddiesa f’għeluq l-20 sena mit-tberik tal-knisja ta’ Mlit, il-Mosta. 30/10/2018.

Tifħir, ringrazzjament u inkoraġġiment. Messaġġ waqt il-Konfereza Nazzjonali tal-Kariżmatiċi 2018. 28/10/2018.

Tista’ toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazaret? Omelija fil-festa ta’ Ġesù Nazzarenu. Knisja Ġesù Nazzarenu, iż-Żejtun. 20/10/2018.

Nimxu fuq il-passi ta’ San Alwiġi. Omelija f'Quddiesa f’Jum il-Fondazzjoni tal-Kulleġġ San Alwiġi. Santwarju ta’ Santa Tereża, B'Kara. 16/10/2018.

Il-qawwa taż-żgħożija fil-Knisja. Omelija f'Quddiesa fil-bidu tal-Missjoni ż-Żgħira u l-festa ta’ Santa Tereża ta’ Lisieux. Knisja Parrokkjali, Ħal Luqa. 10/10/2018.

Responsabbilta’ lejn il-Ħolqien. Omelija f’Jum l-Ambjent. Knisja ta’ Ġieżu, ir-Rabat. 07/10/2018.

Minn fejn iġib il-qawwa tiegħu l-Papa Franġisku? Omelija waqt Quddiesa ta’ ringrazzjament għall-ħajja organizzata minn Caritas Malta. Bażilika Minuri, il-Mosta. 05/10/2018.

10 punti ta’ inkoraġġiment liċ-chaplains u l-pastoral teams fl-iskejjel tal-Knisja. 02/10/2018.

Is-sejħa tiegħi hi l-imħabba. Omelija f'Quddiesa lejlet il-festa ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. Santawarju ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, Birkirkara. 30/09/2018.

L-Ewkaristija tgħinna nkunu strumenti ta’ għaqda. Omelija waqt Quddiesa mal-Fergħa Ewkaristika.Ċentru Ewkaristiku, il-Marsa. 29/09/2018.

Fik ittamaw u inti ħlisthom. Omelija f'Quddiesa fil-festa tal-Madonna tal-Mellieħa. Santwarju tal-Madonna, Mellieħa. 23/09/2018.

Komunjoni u Missjoni fil-qalba tal-ħajja tal-parroċċa. Omelija waqt Quddiesa f’għeluq it-53 sena mit-twaqqif tal-Knisja Parrokkjali ta' San Ġwann. 21/09/2018.

X’jagħmel tassew ġieħ lin-Nisrani? Omelija waqt Quddiesa fl-okkażjoni ta’ Ġieħ Ħal Balzan. Knisja Parrokkjali Ħal Balzan. 16/09/2018.

Bil-ġrieħi ta’ Kristu ksibna l-fejqan tagħna. Omelija waqt Quddiesa fil-festa tal-Għoti tal-Istimmati ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Knisja Parrokkjali, Qawra. 02/09/2018.

Dawk li huma l-aktar vulnerabbli jeħtieġu l-akbar għajnuna.  Omelija fil-festa ta’ Santa Jeanne Jugan, il-fundatriċi. Little Sisters of the Poor, il-Ħamrun. 30/08/2018.

Xandar tal-għożża tal-ħajja. Omelija f'Quddiesa ta’ radd il-ħajr lil Alla ġimgħa wara l-ordinazzjoni episkopali. Knisja Parrokkjali Ħal Balzan. 11/08/2018.

L-Ewwel Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi. 04/08/2018.

Live: Velja ta’ talb lejlet l-ordinazzjoni episkopali ta’ Mons. Joseph Galea-Curmi. 03/08/2018.

Filmat: L-istedina tal-Isqof Awżiljarju il-ġdid, Mons. Joseph Galea-Curmi. 03/08/2018.

L-ordinazzjoni episkopali tal-Isqof Awżiljarju Elett Mons. Joseph Galea-Curmi. 21/07/2018.

L-Isqof Awżiljarju elett intervistat minn The Malta Independent. 20/07/2018.

Naqsmu mal-oħrajn dak li hu tajjeb, sabiħ u għażiż. Omelija tal-Isqof Awżiljarju-elett Joseph Galea-Curmi. Kappella ta’ San Kosma u Damjan, Lourdes 30/06/2018.

Mons. Joseph Galea-Curmi maħtur mill-Papa bħala Isqof Awżiljari ta’ Malta. 23/06/2018.

 

Sena 2018

Iftħilna għajnejna u qalbna għal dawk li huma abbandunati. Omelija fil-Knisja tal-Madonna tal-Abbandunati l-Wardija. 16/06/2018.

Imħabba kbira lejn dawk emarġinati, bla vuċi, moħbija u minsija. Quddiesa fl-anniversarju tal-mewt ta’ Mons. Mikiel Azzopardi. 12/05/2018.

Knisja sensittiva lejn il-ġenituri u t-trabi tagħhom. Artiklu ppublikat fil-Leħen. 06/05/2018.

San Ġużepp Ħaddiem Protettur tal-Ħajja. Omelija f'Quddiesa għall-operaturi pastorali. Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem, B'Kara. 25/04/2018.

Komunità li tgħożż il-ħajja u ġġib il-ferħ. Omelija fil-Quddiesa tal-pussess lill-Kappillan il-ġdid tal-Imsida Fr Simon Sciberras. 19/03/2018.

Ngħożżu d-Dar ta’ Alla u minnha nirċievu l-enerġija. Omelija fl-anniversarju tal-konsagrazzjoni tal-Knisja ta’ Marija, Bubaqra. 03/03/2018.

Omelija f'Quddiesa waqt irtir tar-Randan għall-impjegati tal-kurja. Knisja tal-Bon Kunsill, San Ġiljan. 16/02/2018.

Komunità magħquda u b’qalb kbira. Omelija f'Quddiesa għalll-okkażjoni tal-400 anniversarju tal-Parroċċa ta’ Santa Marija, il-Qrendi. 16/02/2018.

 

Sena 2017

Il-Vigarju Ġenerali dwar il-Pastorali tal-Isqfijiet fuq l-Elezzjoni Ġenerali 2017. 23/05/2017.

 

Sena 2014

Fr Joe Galea Curmi dwar għaxar punti li joħorgu mill-Evangelii Gaudium tal-Papa Franġisku. Seminarju. 25/10/2014.