Laikos

 

On medical termination of pregnancy. Mons. Dr Joe Vella. 21/01/2023

Dwar it-terminazzjoni medika ta’ tqala. Mons Dr Joe Valla. 21/01/2013

Għaliex l-abort mhux aċċettabli. Mons. Dr Joseph Zammit. 31/01/2023

Why abortion is not acceptable. Mons. Dr Joseph Zammit. 31/01/2023

Ser nintroduċu l-abort f'Malta? 2022

 


 

Meta kienet titwieled tarbija b’deformazzjoni fiżika, l-Ispartani kienu jeħduha fuq il-quċċata tal-muntanja u jarmuha minn hemm fuq għal isfel, biex ma jkunx hemm ċkejknin bħal dawn. Aħna t-tfal konna ngħidu: “Imma x’kefrija!”. Ħuti, aħna l-istess qed nagħmlu, b’iżjed kefrija, b’iżjed xjenza. Dak li ma jserviniex, dak li ma jipproduċix, jiġi mormi. Din hi l-kultura tal-iskart, iċ-ċkejknin illum mhumiex mixtieqa.

Ara l-omelija tal-Papa Franġisku ...

 

Il-Video Channel tal-Laikos

Ewtanasja.  Paġna ta' tagħrif u riżosi dwar l-Ewatansaja, meqjusa mill-Knisja bħala qtil li jmur gravament kontra d-dinjità umana u kontra r-rispett li jistħqq lil Alla.

Il-Morning-After Pill: Abort mill-bieb ta' wara?

Vidjos favur il-Ħajja.  Paġna ta' riżorsi awdjo-viżivi dwar temi relatati mal-ħajja umana. Jinkludi streaming kontinwu ta' filmati.

Il-Papa Ġwanni Pawlu II. Evangelium Vitae, Enċiklika dwar is-siwi u l-invjolabbiltà tal-ħajja tal-bniedem. 25/03/1995.

Il-Papa Franġisku dwar il-Kultura tal-Iskart u tal-Mewt. 18/03/2018.

Il-Papa Franġisku. L-abort huwa delitt li jwaħħxek u dnub gravi. Intervista TV2000. 12/03/2018.

Il-Papa Franġisku. Ir-riskju tal-qasma bejn l-ekonomija u l-morali. Diskors lill-Moviment favur il-Ħajja. 11/04/2014.

Diskors tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Embrijun fil-fażi tal-preimplimentazzjoni.  Sala Clementina, 27/02/2006.

Messaġġ mill-Kunsill Episkopali Permanenti.  L-Evanġelju tal-Ħajja. Messaġġ  għall-40 Jum Nazzjonali tal-Ħajja. 04/02/2018.

Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi. Dikjarazzjoni dwar l-Ewtanasja. 05/05/1980.

Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna. Il-ħarsien tal-ħajja fil-ġuf. Kumment fuq Net TV, 11/03/2018.

Mons. Isqof Mario Grech. Soċjetà li taċċetta l-abort hija soċjetà omiċida. Dar Ġużeppa Debono, 17/03/2018.

Mons. Isqof Mario Grech.  Il-Ħajja Patrimonju Uman. Omelija, Victoria, Għawdex. 14/05/2013.

Niċċelebraw il-Ħajja. Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Mons. Pawlu Cremona OP u Mons. Mario Grech. 26/07/2012.

Fr Philip Cutajar ofm cap. Inkomplu nibnu kultura favur il-ħajja.

Desmond Zammit Marmara. Kif tista' tiddiskuti l-qtil tal-innoċenti?

Anthony Mahoney.  Dan hu ġismi. Nagħmel li rrid bih.

Il-qabru, il-bużaqq u t-tarbija fil-ġuf.