L-EKUMENIŻMU

Dizzjunarju Ekumeniku. Tifsir ta' kliem u termini dwar l-Ekumeniżmu u l-Moviment Ekumeniku.

 

DWAR XI OKKAŻJONIJIET EKUMENIĊI

Insara minn Knejjes differenti jfaħħru lil Alla flimkien bil-kant. 14/06/2019. Fr Hector Scerri.

Thinking out of the box. 14/06/2019. Mr Joe Aquilina.

Ġimgħa ta' talb għall-Għaqda fost l-Insara. L-Ekumeniżmu tal-Martri. Fr Hector Scerri. 2019.

Ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-Insara. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi u tagħmlu ħafna frott.2021.

Ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-Insara, Rajna l-kewkba tiegħu tielgħa fil-Lvant, u ġejna nqimuh. 2022.

Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara, 2023.

 

OĦRAJN

Ejja, Spirtu Qaddis. L-Ispirtu s-Santu u l-Ekumeniżmu. Kummissjoni Ekumenika tas-Santa Sede' u l-Kummissjoni għad-Djalogu mar-Reliġjonijiet. 01/09/1997.