L-Erbgħa. Ras ir-Randan, Iltaqa’ ma’ Ġesù.

Il-Ħamis. Taqtax qalbek mill-ħniena.

Il-Ġimgħa. Ifraħ, anki meta tinsab fit-tbatija.

Is-Sibt. Ħalli lil Alla jmexxik.

L-EWWEL ĠIMGĦA TAR-RANDAN

Il-Ħadd. L-1 Ħadd tar-Randan, Fittex il-ġid ta’ ħuk.

It-Tnejn. Neħħi l-wiċċ ta’ funeral.

It-Tlieta. Ħalli lil Kristu jġeddek.

L-Erbgħa. Xandru ma’ kulħadd.

Il-Ħamis. Oħroġ u wassal l-Evanġelju.

Il-Ġimgħa. Ħeġġeġ l-għaqda mas-Salib.

Is-Sibt. Iftaħ beraħ il-bibien.

IT-TIENI ĠIMGĦA TAR-RANDAN

Il-Ħadd. It-2 Ħadd tar-Randan, Tibżax li tiżbalja, ibża’ li tingħalaq.

It-Tnejn. Warrab l-għoġol tad-deheb.

It-Tlieta. Iddefendi l-familja.

L-Erbgħa. San Ġużepp, l-Għarus tal-Verġni Marija, Ifraħ bl-eżempju sabiħ ta’ bosta Nsara.

Il-Ħamis. Egħleb il-mistħija.

Il-Ġimgħa. Qum u titgħażżinx.

Is-Sibt. Tordomx id-don tal-fidi.

IT-TIELET ĠIMGĦA TAR-RANDAN

Il-Ħadd. It-3 Ħadd tar-Randan, Kun ottimista.

It-Tnejn. Ersaq lejn ħuk u afdah.

It-Tlieta. It-Tħabbira tal-Mulej, Tgħallem mill-Verġni Marija.

L-Erbgħa. Taħrabx u tinħebiex.

Il-Ħamis. Għożż il-komunità.

Il-Ġimgħa. Kun umli bla ftaħir żejjed.

Is-Sibt. Biegħed il-mondanità spiritwali.

IR-RABA' ĠIMGĦA TAR-RANDAN

Il-Ħadd. Ir-4 Ħadd tar-Randan, Ħobb dejjem.

It-Tnejn. Kun Nisrani bil-fatti.

It-Tlieta. Tgħallem il-liġi ta’ l-imħabba.

L-Erbgħa. Aħdem għall-vokazzjonijiet.

Il-Ħamis. Kun parti mill-Knisja li tħenn.

Il-Ġimgħa. Wieġeb għas-sejħa.

Is-Sibt. Iġġibx skużi.

IL-ĦAMES ĠIMGĦA TAR-RANDAN

Il-Ħadd. Il-5 Ħadd tar-Randan, Kun xhud kullimkien.

It-Tnejn. Iġbed ħabel wieħed ma’ l-oħrajn.

It-Tlieta. Ħares bl-għajnejn ta’ Kristu.

L-Erbgħa. Tħeġġeġ bil-Kelma ta’ Alla.

Il-Ħamis. Tgħallem int biex tgħallem lill-oħrajn.

Il-Ġimgħa. Festa Devozzjonali tad-Duluri, Ħu għandek lil Marija, ommok.

Is-Sibt. Fittex is-Saltna ta’ Alla fuq l-art.

IS-SITT ĠIMGĦA TAR-RANDAN

Il-Ħadd. Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej' Ibni dinja aħjar.

It-Tnejn. Isma’ l-karba tal-fqir.

It-Tlieta. Ilqa’ lill-barrani.

L-Erbgħa. Ħares lid-dgħajjef.

Ħamis ix-Xirka, Kun strument ta’ paċi.

Ġimgħa l-Kbira, Intasab quddiem l-Imsallab.

Sibt il-Għid, Miss il-pjagi ta’ Kristu.

GĦID IL-KBIR TAL-QAWIEN TAL-MULEJ

Għid il-Kbir tal-Qawmien tal-Mulej, Emmen li Kristu qam tassew!

Talba lill-Verġni Imbierka Marija.