DIĊEMBRU 2020

01. It-Tlieta tal-I ġimgħa tal-Avvent
02. L-Erbgħa tal-I ġimgħa tal-Avvent
03. Il-Ħamis tal-I ġimgħa tal-Avvent. San Franġisk Saverju, Saċerdot (TO)
04. Il-Ġimgħa tal-I ġimgħa tal-Avvent
05. Is-Sibt tal-I ġimgħa tal-Avvent

06. It-Tieni Ħadd tal-Avvent Sena "B"
07. It-Tnejn tat-II ġimgħa tal-Avvent. San Ambroġ, Isqof u Duttur tal-Knisja (TO)
08. It-Tnissil bla Tebgħa ta' Marija (S)
09. L-Erbgħa tat-II ġimgħa tal-Avvent
10. Il-Ħamis tat-II ġimgħa tal-Avvent
11. Il-Ġimgħa tat-II ġimgħa tal-Avvent.
12. Is-Sibt tat-II ġimgħa tal-Avvent.

13. It-Tielet Ħadd tal-Avvent Sena "B"
14. It-Tnejn tat-III ġimgħa tal-Avvent. San Ġwann tas-Salib, Presbiteru u Duttur tal-Knisja (TO)
15. It-Tlieta tat-III ġimgħa tal-Avvent.
16. L-Erbgħa tat-III ġimgħa tal-Avvent.
17. Il-Ħamis tat-III ġimgħa tal-Avvent (FP)
18. Il-Ġimgħa tat-III ġimgħa tal-Avvent (FP)
19. Is-Sibt tat-III ġimgħa tal-Avvent (FP)

20. Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent Sena "B"
21. It-Tnejn tar-IV ġimgħa tal-Avvent (FP)
22. It-Tlieta tar-IV ġimgħa tal-Avvent (FP)
23. L-Erbgħa tar-IV ġimgħa tal-Avvent (FP)
24. Il-Ħamis tar-IV ġimgħa tal-Avvent (FP)

24. (PM) Vġili tat-Twelid ta' Sidna Ġesł Kristu (S)
25. It-Twelid ta' Sidna Ġesu' Kristu (S)
26. San Stiefnu, Protomartri (F)

27. Il-Familja Mqaddsa (F)
28. Il-Qaddisin Innoċenti Martri (F)
29. Il-Ħames jum fl-Ottava tal-Milied
30. Is-Sitt jum fl-Ottava tal-Milied
31. Is-Seba' jum fl-Ottava tal-Milied