MARZU 2020

01. L-Ewwel Ħadd tar-Randan

02. It-Tnejn tal-I ġimgħa tar-Randan

03. It-Tlieta tal-I ġimgħa tar-Randan

04. L-Erbgħa tal-I ġimgħa tar-Randan

05. Il-Ħamis tal-I ġimgħa tar-Randan

06. Il-Ġimgħa tal-I ġimgħa tar-Randan

07. Is-Sibt tal-I ġimgħa tar-Randan

 

08. It-Tieni Ħadd tar-Randan

09. It-Tnejn tat-II ġimgħa tar-Randan

10. It-Tlieta tat-II ġimgħa tar-Randan

11. L-Erbgħa tat-II ġimgħa tar-Randan

12. Il-Ħamis tat-II ġimgħa tar-Randan

13. Il-Ġimgħa tat-II ġimgħa tar-Randan

14. Is-Sibt tat-II ġimgħa tar-Randan

 

15. It-Tielet Ħadd tar-Randan

16. It-Tnejn tat-III ġimgħa tar-Randan

17. It-Tlieta tat-III ġimgħa tar-Randan

18. L-Erbgħa tat-III ġimgħa tar-Randan

19. San Ġużepp, l-Għarus tal-Verġni Mqaddsa Marija (S)

20. Il-Ġimgħa tat-III ġimgħa tar-Randan

21. Is-Sibt tat-III ġimgħa tar-Randan

 

22. Ir-Raba' Ħadd tar-Randan

23. It-Tnejn tar-IV ġimgħa tar-Randan

24. It-Tlieta tar-IV ġimgħa tar-Randan

25. It-Tħabbira tal-Mulej. (S)

26. Il-Ħamis tar-IV ġimgħa tar-Randan

27. Il-Ġimgħa tar-IV ġimgħa tar-Randan

28. Is-Sibt tar-IV ġimgħa tar-Randan

 

29. Il-Ħames Ħadd tar-Randan

30. It-Tnejn tal-V ġimgħa tar-Randan

31. It-Tlieta tal-V ġimgħa tar-Randan