DIĊEMBRU 2018

01. Is-Sibt tat-XXXIV ġimgħa matul is-Sena

 

02. L-Ewwel Ħadd tal-Avvent Sena C

03. It-Tnejn tal-I ġimgħa tal-Avvent. San Franġisk Saverju, Saċerdot (TO)

04. It-Tlieta tal-I ġimgħa tal-Avvent

05. L-Erbgħa tal-I ġimgħa tal-Avvent

06. Il-Ħamis tal-I ġimgħa tal-Avvent

07. Il-Ġimgħa tal-I ġimgħa tal-Avvent. San Ambroġ, Isqof u Duttur tal-Knisja (TO)

08. It-Tnissil bla Tebgħa ta' Marija (S)

 

09. It-Tieni Ħadd tal-Avvent Sena C

10. It-Tnejn tat-II ġimgħa tal-Avvent

11. It-Tlieta tat-II ġimgħa tal-Avvent

12. L-Erbgħa tat-II ġimgħa tal-Avvent

13. Il-Ħamis tat-II ġimgħa tal-Avvent. Santa Luċija, Verġni u Martri (TO)

14. Il-Ġimgħa tat-II ġimgħa tal-Avvent. San Ġwann tas-Salib, Presbiteru u Duttur tal-Knisja (TO)

15. Is-Sibt tat-II ġimgħa tal-Avvent

 

16. It-Tielet Ħadd tal-Avvent Sena C 

17. It-Tnejn tat-III ġimgħa tal-Avvent (FP)

18. It-Tlieta tat-III ġimgħa tal-Avvent (FP)

19. L-Erbgħa tat-III ġimgħa tal-Avvent (FP)

20. Il-Ħamis tat-III ġimgħa tal-Avvent (FP)

21. Il-Ġimgħa tat-III ġimgħa tal-Avvent (FP)

22. Is-Sibt tat-III ġimgħa tal-Avvent (FP)

 

23. Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent Sena C

24. It-Tnejn tar-IV ġimgħa tal-Avvent (FP)

25. It-Twelid ta' Sidna Ġesu' Kristu (S)

26. San Stiefnu, Protomartri (F)

27. San Ġwann, Appostlu u Evanġelista (F)

28. Il-Qaddisin Innoċenti Martri (F)

29. Il-Ħames jum fl-Ottava tal-Milied

 

30. Il-Familja Mqaddsa (F)

31. Is-Seba' jum fl-Ottava tal-Milied