SETTEMBRU 2018

 01. Is-Sibt tal-XXI ġimgħa matul is-Sena

 

 02. It-Tnejn u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena B
 03. It-Tnejn tat-XXII ġimgħa matul is-Sena. San Girgor il-Kbir, Papa u Duttur tal-Knisja (TO)
 04. It-Tlieta tat-XXII ġimgħa matul is-Sena
 05. L-Erbgħa tat-XXII ġimgħa matul is-Sena
 06. Il-Ħamis tat-XXII ġimgħa matul is-Sena
 07. Il-Ġimgħa tat-XXII ġimgħa matul is-Sena
 08. It-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija (F)

 

 09. It-Tlieta u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena B
 10. It-Tnejn tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena
 11. It-Tlieta tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena
 12. L-Erbgħa tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena
 13. Il-Ħamis tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena. San Ġwann Krisostmu, isqof u Duttur tal-Knisja (TO)
 14. L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. (F)
 15. Il-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri. (TO)

 

 16. L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena B
 17. It-Tnejn tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena
 18. It-Tlieta tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena
 19. L-Erbgħa tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena
 20. Il-Ħamis tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena. San Andrija Kim Taegon, presbiteru, u San Pawl Chong Hasang, u sħabhom, martri. (TO)
 21. San Mattew, appostlu u evanġelista (F)
 22. Is-Sibt tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena

 

 23. Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena B
 24. It-Tnejn tal-XXV ġimgħa matul is-Sena
 25. It-Tlieta tal-XXV ġimgħa matul is-Sena
 26. L-Erbgħa tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena
 27. Il-Ħamis tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena. San Vinċenz de Paul, presbiteru (TO)
 28. Il-Ġimgħa tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena
 29. L-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel (F)

 

 30. Is-Sitta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena B