MEJJU 2019

01. San Ġużepp Ħaddiem (TO)

02. Il-Ħamis tat-II ġimgħa tal-Għid. San Atanasju, Isqof u Duttur tal-Knisja. (TO)

03. San Filippu u San Ġakbu, Appostli (F)

04. Is-Sibt tat-II ġimgħa tal-Għid

 

05. Il-Tielet Ħadd tal-Għid

06. It-Tnejn tat-III ġimgħa tal-Għid

07. It-Tlieta tat-III ġimgħa tal-Għid

08. L-Erbgħa tat-III ġimgħa tal-Għid

09. San Ġorġ Preca, Presbiteru u fundatur tas-Soċjeta' tad-Duttrina Nisranija. (F)

10. Il-Ġimgħa tat-III ġimgħa tal-Għid

11. Is-Sibt tat-III ġimgħa tal-Għid

 

12. Ir-Raba' Ħadd tal-Għid / Jum il-Vokazzjonijiet

13. It-Tnejn tar-IV ġimgħa tal-Għid

14. San Mattija, Appostlu (F)

15. L-Erbgħa tar-IV ġimgħa tal-Għid

16. Il-Ħamis tar-IV ġimgħa tal-Għid

17. Il-Ġimgħa tat-IV ġimgħa tal-Għid

18. Is-Sibt tar-IV ġimgħa tal-Għid

 

19. Il-Ħames Ħadd tal-Għid

20. It-Tnejn tal-V ġimgħa tal-Għid

21. It-Tlieta tal-V ġimgħa tal-Għid

22. L-Erbgħa tal-V ġimgħa tal-Għid

23. Il-Ħamis tal-V ġimgħa tal-Għid

24. Il-Ġimgħa tal-V ġimgħa tal-Għid

25. Is-Sibt tal-V ġimgħa tal-Għid

 

26. Is-Sitt Ħadd tal-Għid

27. It-Tnejn tas-VI ġimgħa tal-Għid

28. It-Tlieta tas-VI ġimgħa tal-Għid

29. L-Erbgħa tas-VI ġimgħa tal-Għid

30. Il-Ħamis tas-VI ġimgħa tal-Għid

31. Iż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija (F)