APRIL 2017

01. Is-Sibt tar-IV ġimgħa tar-Randan

 

02. Il-Ħames Ħadd tar-Randan

03. It-Tnejn tal-V ġimgħa tar-Randan

04. It-Tlieta tal-V ġimgħa tar-Randan

05. L-Erbgħa tal-V ġimgħa tar-Randan

06. Il-Ħamis tal-V ġimgħa tar-Randan

07. Il-Ġimgħa tal-V ġimgħa tar-Randan

08. Is-Sibt tal-V ġimgħa tar-Randan

 

09.  Ħadd il-Palm u Passjoni tal-Mulej

10. It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa

11. It-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa

12. L-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa

13. Il-Ħamis tal-Ġimgħa Mqaddsa:

Quddiesa tal-Ġriżma (AM)

Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej (PM)

14. Tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej. (ma jsirx quddies) Sawm u Astinenza

15. Il-lejl Imqaddes tal-Vġili tal-Għid

 

16. Ħadd il-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet

17. It-Tnejn tal-Ottava tal-Għid

18. It-Tlieta tal-Ottava tal-Għid

19. L-Erbgħa tal-Ottava tal-Għid

20. Il-Ħamis tal-Ottava tal-Għid

21. Il-Ġimgħa tal-Ottava tal-Għid

22. Is-Sibt tal-Ottava tal-Għid

 

23. It-Tieni Ħadd tal-Għid / Ħadd il-Ħniena Divina

24. It-Tnejn tat-II ġimgħa tal-Għid

25. San Mark, Evanġelista (F)

26. L-Erbgħa tat-II ġimgħa tal-Għid

27. Il-Ħamis tat-II ġimgħa tal-Għid

28. Il-Ġimgħa tat-II ġimgħa tal-Għid

29. Santa Katarina ta' Siena (V) (M)

 

30. It-Tielet Ħadd tal-Għid