MILL-PAPA PIJU IX

Quemadmodum Deus. Digriet mill-Kongregazzjoni tar-Riti, approvat mill-Papa Piju IX li jipproklama lil San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali. 08/12/1870.

Ineffabilis Deus. Bolla tal-Papa Piju IX dwar l-Immakulat Konċepiment ta' Marija. 08/12/1854.

 

 

 

 

 

 

Fittex il-kitbiet kollha tal-Papa Piju iX    ►