OMELIJI TAL-PAPA FRANĠISKU MINN DAR SANTA MARTA

SENA 2013

Marzu 2013

Qatt tgħid kontra l-oħrajn, 27/03/2013.

Kemm hu sabiħ li tkun maħfur, 26/03/2013.

Is-Sabar ta' Alla, 25/03/2013.

Kristu miet għal kull bniedem, 23/03/2013.

Il-Quddiesa tal-Papa membri tal-istaff fis-servizz tal-ġonna u tat-tindif  tal-Vatikan, 22/03/2013.

 

April 2013

'Il bogħod mill-mondanitą , 30/04/2013.

Imbierka mistħija, 29/04/2013.

Għal komunitą  miftuħa għall-valuri tal-Ispirtu, 27/04/2013.

Il-fidi mhix ingann, 26/04/2013.

Ġenerożitą  fl-umiltą , 25/04/2013.

F'nofs storja ta' mħabba, 24/04/2013.

Kristu huwa l-bieb tas-Saltna, 22/04/2013.

Biex ma nċedux għat-tentazzjoni tal-iskandlu, l-insara ā€œsatellitiā€ ma jkabbrux il-Knisja, 20/04/2013.

Knisja ħielsa mill-idejoloġija, 19/04/2013.

Alla huwa persuna, 18/04/2013.

Il-Knisja mhix baby-sitter, 17/04/2013.

Tirreżistux lill-Ispirtu s-Santu, 16/04/2013.

Il-Kalunja toqtol, 15/04/2013.

Tqasqis xejn, Biżą  xejn, 13/04/2013.

Alla m'għandux il-bakketta maġika,12/04/2013.

L-ubbidjenza hija smigħ li jirrendina liberi.11/04/2013.

Is-salvazzjoni skont Papa Franġisku, 10/04/2013.

Eloġju lill-manswetudni, 09/04/2013.

Ir-regola tad-deheb tal-umiltą , Omelija fil-festa tal-Annunzjata, 08/04/2013.

Fl-istess jum ikkonċelebra mal-Papa l-Isqof Mario Grech, Ara rapport u isma intervista mal-Isqof Mario Grech, 08/04/2013. ***

Il-fidi ma tinbiegħx, 06/04/2013.

F'isem Ġesł, 05/04/2013.

Il-paċi m'għandhiex prezz, 04/04/2013.

Mit-tgergir għat-tama, 03/04/2013.

Il-grazzja tad-dmugħ, 02/04/2013.

 

Mejju 2013

L-eternitą  mhix se tkun ta' dwejjaq, 31/05/2013.

It-trijunfaliżmu tal-Insara, 29/05/2013.

Is-salarju tan-nisrani, 28/05/2013.

Il-ħin ta' Alla, 27/05/2013.

Niftħu l-bibien għall-fidi, 25/05/2013.

L-għaqal tal-insara, 24/05.2013.

Dak il-melħ li jagħti t-togħma, 23/05/2013.

Ħadd m'għandu joqtol f'isem Alla, 22/05/2013.

Il-veru poter huwa s-servizz, It-talba għall-vittmi tat-tornado f'Oklahoma, 21/05/2013.

It-talb qalbieni u umli jagħmel l-għeġubijiet, 20/05/2013.

Manjieri tajba u drawwiet ħżiena, 18/05/2013.

Il-mistħija ta' Pietru,17/05/2013.

Il-Gwaj ta' San Pawl, 16/05/2013.

L-isqfijiet u s-saċerdoti għandhom bżonn it-talb tal-fidili, 15/05/2013.

Satana dejjem iqarraq bina, 14/05/2013.

L-Ispirtu Santu, il-mhux magħruf, 13/05/2013.

Żewġ ħruġ għan-nisrani, 11/05/2013.

Id-dwejjaq mhumiex insara, 10/05/2013.

Ġesł ma jeskludi lil ħadd, 08/05/2013.

Ferħ fis-sabar, 07/05/2013.

Sieħeb tat-triq, 06/05/2013.

Dik il-persekuzzjoni nstigata mill-prinċep tad-dinja, 04/05/2013.

Nisfidaw lil Ġesł, 03/05/2013.

Le għax- ā€œxogħol skjavā€, 01/05/2013.

 

Ġunju 2013

Il-misteru tal-paċenzja ta' Alla, 28/06/2013.

Insara ta' Azzjoni u ta' Veritą , 27/06/2013.

Il-Ferħ tal-Paternitą  Pastorali, 26/06/2013.

Is-sejħa ta' Abram, 25/06/2013.

L-eżempju ta' Ġwanni il-leħen tal-Kelma, 24/06/2013.

Il-pilastri tas-salvazzjoni nisranija, 22/06/2013.

Tfittxija għal veru teżor, 21/06/2013.

Nitolbu l-Missierna, 20/06/2013.

Il-grazzja tal-ferħ u tal-ġenerożitą , 19/06/2013.

Biex tħobb l-għedewwa,18/06/2013.

Ix-xejn u l-kollox tan-nisrani, 17/06/2013.

L-għaġla tan-nisrani, 15/06/2013.

L-umiltą  konkreta tan-nisrani, 14/06.2013.

L-ilsien jistą  joqtol ukoll, 13/06/2013.

Dak il-progressiżmu Adoloxxenti, 12/06/2013.

Is-sinjali tal-gratwitą , 11/06/2013.

Bibien miftuħa għall-konsolazzjoni, 10/06/2013.

Bejn stagħġib u memorja, 08/06/2013.

Ix-xjenza diffiċli tal-imħabba, 07/06/2013.

Biex nikxfu l-idoli moħbija, 06/06/2013.

Taħt il-wiċċ tal-Eżistenza, 05/06/2013.

Nitgħallmu l-lingwaġġ tat-tfal, 04/06/2013.

L-Iskandlu tal-inkarnazzjoni, 01/06.2013.

 

Lulju 2013

Rinnovament bla biżą , 06/07/2013.

Ħniena, festa u tifkira, 05/07/2013.

Il-libertą  ta' wlied Alla, 04/07/2013.

Tmiss il-pjagi biex tiddikkjara lil Ġesł, 03/07/2013.

Kuraġġużi fid-dgħufija, 02/07/2013.

Bżonn li jkollna il-kuraġġ li nitolbu l-Mulej, 01/07/2013.

 

Settembru 2013

L-arja tal-Knisja, 30/09/2013.

Il-biżą  tas-Salib, 28/09/2013.

Fit-triq ta' Ġesł, 27/09/2013.

Biex nagħrfu lil Ġesł, 26/09/2013.

It-talba għall-paċi fil-Lvant Nofsani, 25/09/2013.

Sieħeb tal-vjaġġ, 24/09/2013.

Bħal nifs fuq il-ħatab, 21/09/2013.

Il-poter tal-flus, 20/09/2013.

Bħal omm li tiddefendi lil uliedha, 17/09/2013.

Nitolbu għall-politiċi biex jiggvernawna tajjeb, 16/09/2013.

Nikkontemplaw lil Ġesł manswet u batut, 12/09/2013.

Insara bla biżą , mistħija jew trijunfaliżmu, 10/09/2013.

Ġesł huwa t-tama, 09/09/2013.

M'hemmx nisrani bla Ġesł, 07/09/2013.

Il-grazzja tal-ferħ, 06/09/2013.

Smigħ, rinunzja u missjoni, 05/09/2013.

Dawl moderat, umli u mimli mħabba, 03/09/2013.

It-theddida tat-tqasqis, 02/09/2013.

 

Ottubru 2013

Żewġ ikoni u mistoqsija, Quddiesa ċċelebrata fuq il-qabar tal-Beatu Ġwanni Pawlu II, 31/10/2013.

It-tama, din il-mhix magħrufa, 29/10/2013.

Ġurnata Partikulari, 28/10/2013.

Kapaċi nistħu, 25/10/2013.

Il-loġika tal-qabel u tal-wara, 24/10/2013.

Intelliġenza, qalb, kontemplazzjoni, 22/10/2013.

Il-flus iservu imma x-xeħħa toqtol, 21/10/2013.

Mosą©, Ġwanni l-Battista u San Pawl, 18/10/2013.

Dixxipli ta' Kristu mhux tal-idejoloġija, 17/10/2013.

Imħabba lejn Alla u l-Proxxmu kontra idolatrija u ipokresija, 15/10/2013.

Is-sindrome ta' Ġona, 14/10/2013.

Kif tegħleb lid-demonju, 11/10/2013.

Il-kuraġġ tat-talb, 10/10/2013.

Min jagħżel l-aħjar parti, 08/10/2013.

Ħarba minn Alla, 07/10/2013.

Il-ferħ tat-tifkira nisranija, 03/10/2013.

L-umiltą  hija l-qawwa tal-Vanġelu, 01/10/2013.

 

Novembru 2013

Ħsieb ħieles, 29/11/2013.

l-fidi mhi qatt fatt privat, 28/11/2013.

Sid iż-żmien, 26/11/2013.

Il-kuraġġ tal-għażliet definittivi, 25/11/2013.

Għaliex tmur fit-tempju, 22/11/2013.

Ir-rwal tal-anzjani fil-Knisja u fis-soċjetą , 19/11/2013.

Il-fedeltą  lejn Alla ma tinnegozjax ruħha, 18/11/2013.

Id-dgħufija ta' Alla quddiem it-talb tal-poplu tiegħu, 16/11/2013.

Spirtu ta' għaqal li jirbaħ il-kurżitą  mondana, 14/11/2013.

Fl-idejn sikuri ta' Alla, 12/11/2013.

Midimbin iva korrotti le, 11/11/2013.

L-ilma li jiġri fil-Knisja, 09/11/2013.

Il-ħobż maħmuġ tal-korruzzjoni, 08/11/2013.

L-istedina għall-festa m'għandhiex prezz, 05/11/2013.

 

Diċembru 2013

Bħal fl-istennija tal-ħlas, 23/12/2013.

Il-misteru ma jfittixx pubbliċitą , 20/12/2013.

Jekk il-bniedem jipprova jsalva waħdu, 19/12/2013.

Kunjom Alla, 17/12/2013.

Il-bniedem tal-għajn penetranti, 16/12/2013.

Bla biżą  mil-libertą , 13/12/2013.

Meta s-skiet ikun mużika, 12/12/2013.

Meta Alla jerġą  joħloq, 10/12/2013.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tas-sinifikazzjoni tal- ecclesiastica communio konċessa lill-Patrijarka Kopt Kattoliku, 09/12/2013.

L-għajta li tagħti fastidju, 06/12/2013.

Kliem miġnun, 05/12/2013.

Dik il-paċi storbjuża, 03/12/2013.

Laqgħa ma' Ġesł mingħajr ebda għassa, 02/12/2013.