L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

Liturġija tas-Sigħat - Testi bil-Malti jew bl-Ingliż, kif ukoll f'format awdjo-viżiv.

 

▬  Liturġija tas-Sigħat jum b'jum mill-Avvent 2014 'l quddiem ... .

▬  Ordinarju Liturġija tas-Sigħat. (Lawdi, Għasar u Kompieta)

▬  Xi Solenitajiet u Festi

▬  Brevjar Awdjo-Viżiv, moqri, bl-istampi u bil-mużika fl-isfond

▬  Universalis - Test propju skont il-Kalendarju Liturġiku għall-Malta

▬  General Instructions of the Liturgy of the Hours

Ordinarju Liturġija tas-Sigħat. (Lawdi, Għasar u Kompieta)

- Lawdi (talb ta’ filgħodu). ... ikklikkja ...>

 

- Għasar (talb ta’ filgħaxija). ... ikklikkja ...>

 

- Kompieta (talb ta’ tmiem il-jum). ... ikklikkja ...>


Solenitajiet u Festi

- Fil-Festi tal-Madonna. ... ikklikkja ...>

- Fis-Solennità ta’ San Ġużepp, 19 ta’ Marzu, Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum. ... ikklikkja ...>

- San Mark Evanġelista, 25 ta’ April, Għasar. … ikklikkja …>

- San Piju ta' Pietralcina, Presbiteru, Tifkira obligatorja, 23 ta' Settembru. ... ikklikkja ...>

- San Frangisk Saverju, Presbiteru, Tifkira obbligatorja, 3 ta' Dicembru. ... ikklikkja ...>

- It-Tnissil bla Tebgha tal-Vergni Marija,  Solennità, 8 ta' Dicembru. … ikklikkja …>

- Santa Luċija, Verġni u Martri, Tifkira Obbligatorja, 13 ta’ Diċembru. ...ikklikkja ...>


Brevjar Awdjo-Viżiv, moqri, bl-istampi u bil-mużika fl-isfond

- Salmi ta’ l-Ewwel Ġimgħa tas-Salterju. ... Ikklikkja ... >

- Salmi tat-Tieni Ġimgħa tas-Salterju. ... Ikklikkja ... >

- Salmi tat-Tielet Ġimgħa tas-Salterju. ... Ikklikkja ... >

- Salmi tar-Raba’ Ġimgħa tas-Salterju. ... Ikklikkja ... >

- Kompieta (Talba ta' Tmiem il-Jum). ... Ikklikkja ... >


Universalis.  ... (Test propju skont il-Kalendarju Liturġiku għall-Malta)

- Uffiċċju tal-Qari - Office of Readings … >

- Lawdi - Morning Prayers ... click ... >

- Terza - Terce ... click ... >

- Sesta - Sext ... click ... >

- Nona - None ... click ... >

- Għasar - Evening Prayer ... click ...  > 

- Kompieta - Compline  ... click ...  >