LAIKOS

Aħbarijiet                  Avviżi

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TGĦID LI INTI, ATEU?

Tgħid li ma temminx f'Alla?

Imma, Alla jemmen fik.

Ħsieb qasir minn Fr John Vella ofmcap. Video ieħor fis-sensiela, Kumment Kattoliku minn True Light Catholic Media.

Ara aktar ...

 

Mhux kontra l-Abort imma Favur il-Ħajja

 

Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Mill-Maġisteru tal-Papa Franġisku

   

 

 

 

Nixtiequ nsaħħu t-tim tal-Laikos - kull tip ta' għajnuna hi apprezzata, minn traduzzjonijiet għal ittajpjar. Ikkuntattjana ...

Mons. Victor Grech

 

Patri Mario Attard

 

Patri Philip Cutajar

 

Is-Superjur Joe Fenech

 

Is-Sur Angelo Xuereb

 

Is-Sur George Calleja

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

Il-Bibbja bil-Malti

Mill-Papa Franġisku u Papiet oħra

Mill-Isqfijiet f'Malta u Għawdex

Mill-Arċidjoċesi ta' Malta

Mid-Djoċesi ta' Għawdex

 

Missirijiet il-Knisja

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2017-8

Kalendarju Universalis

 

Talb u Devozzjonijiet

PUBLIKAZZJONIJIET

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

 

MEDIA SOĊJALI

TV - Video - Audio Channels

Blog

Facebook

Ħolqa ma' siti oħra

 

AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Librerija - Werrej tematiku

 

Kuntatt ...