KITBIET MILL-MAĠISTERU TAL-KNISJA

▪  Rerum Novarum, Enċiklika dwar id-drittijiet u dmirijet tal-Kapital u x-Xogħol, 15 Mejju 1891.

▪  Quadragesimo Anno, Enċiklika fgħeluq l-erbgħin sena mir-Rerum Novarum, 15/05/1931.

▪  Papa Ġwanni Pawlu XXIII. Pacem in Terris. 11/04/1963.

▪  Populorum Progressio, Enċiklika dwar il-Progress tal-Popli. 25/03/1967.

▪  Laborem Exercens, Enċiklika, dwar ix-Xogħol tal-Bniedem, fgħeluq id-disgħin sena mill-ħruġ tal-Enċiklika Rerum Novarum, 14/09/1981.

▪  Centesimus Annus, Enċiklika fl-okkażjoni tal-mitt sena tar-Rerum Novarum, 01/05/1991.

▪  Papa Franġisku. Laudato Si'. Tkun Imfaħħar.  Dwar l-għożża tad-dar komuni. 24/06/2015.

 

RIŻORSI OĦRA

▪  Fenech, Anna Maria. Il-Prinċipji tat-Tagħlim Soċjali tal-Knisja Kattolika.  Kif nistgħu ngħallmuh lit-tfal.

▪  Fenech Tonio. Catholic Social Teaching and Political Science. 8 video.

▪  John Paul II, Pope. "Gaudium et Spes, The Council took place, hope for the world."   A speech by Pope John Paul II in which he  expresses his particular tie with the Pastoral Constitution of the Second Vatican Council. Vatican, 08/11/1995.

▪  Joseph Ratzinger, Cardinal. Homily on the 40th anniversary of Gaudium et Spes, Vatican, 18/03/2005.

▪  Scerri, Fr Hector. Holistic Human Development in Charity and Truth, Pope Publishes new social Encyclical, 11//07/2009.

▪  Scerri, Fr Hector, L-Iżvilupp Awtentiku tal-Bniedem, l-Enċiklika tal-Papa Benedittu XVI, 11/07/2009.

▪  Scerri, Fr Hector. Caritas in Veritate,  Ħarsa ġenerali biex nifhmu xqed jgħid Benedittu XVI, 2009.