NEMMEN, MULEJ

(Ġw 9:38)

Quddiesa u Omelija mill-Papa Franġisku fis-Solennità ta’ Kristu Sultan u Għeluq is-Sena tal-Fidi, Ftakar fija, Mulej, issa li inti fi-Saltna tiegħek, 24/11/2013 ...

Librett taċ-Ċelebrazzjon f’Għeluq is-Sena tal-Fidi, Pjazza San Pietru, Ruma, 24/11/2013 ...


Rabat, 11 Ottubru 2012: l-Arċisqof Pawlu Cremona mexxa laqgħa ta’ talb għall-kleru fil-ftuħ tas-Sena tal-Fidi, fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl, ir-Rabat. Ghal din l-okkazjoni kien hemm preżenti n-Nunzju Appostoliku, l-E.T. Mons. Tommaso Caputo, l-Arċisqof Emeritus, Mons. Ġuzeppi Mercieca u l-Isqof Awżiljarju-elett, Mons. Charles J. Scicluna. Matul din iċ-ċelebrazzjoni, b’mod simboliku, l-Arċisqof xegħel id-dawl tal-fidi mill-lampier li jinsab fil-grotta ta’ San Pawl, u li jirrapreżenta l-wasla tal-fidi f’Malta. Wara li saret ċelebrazzjoni tal-Kelma t’ Alla, l-Arċisqof ippreżenta lil kull kappillan musbieħ li inxtegħel mill-lampier tal-grotta. Dan il-musbieħ se ittieħed fil-parroċċi biex ifakkar fir-realta’ tad-dawl tal-fidi.  Ara r-ritratt ...


Il-Papa Benedittu jiddikjara s-Sena tal-Fidi

Fl-Ittra Appostolika tiegħu, Porta Fidei, maħruġa f’Ottubru 2011, il-Papa Benedittu XVI ħabbar żmien speċjali fil-Knisja Kattolika, “Is-Sena tal-Fidi”.

Il-bidu ta’ din is-Sena ta’ Fidi se jkun il-11 ta’ Ottubru 2012, li jaħbat ukoll il-50 anniversarju mill-bidu tal-Konċilju Vatikan II.  Dakinhar ukoll fil-Vatikan se jiftaħ is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar l-Evanġelizzazzjoni Ġdida.   Is-sena, imbagħad tintemm fl-24 ta’ Novembru 2013, li jkun ukoll il-festa ta’ Kristu Sultan.

“Is-Sena tal-Fidi”, kiteb il-Papa fl-ittra tiegħu, “hi sejħa biex mill-ġdid nikkonvertu b’mod awtentiku lejn Kristu, il-Feddej waħdieni tad-dinja.”


DOKUMENTI

Ittra Appostolika, Porta Fidei

Rakkomandazzjonijiet Pastorali

Motu Proprio Ubicumque et Semper

Instrumentum Laboris

Ikona tas-Sena tal-Fidi

Logo

 

Innu għas-Sena tal-Fidi

Innu għas-Sena tal-Fidi - Awdjo

Innu bil-Malti (P1  ...  P2)

Ghanja minn Andrew Cauchi

Celebrazzjoni ghas-Sena tal-Fidi

 

Pastorali lit-tfal

Pastorali tal-Isqfijiet Maltin

Omelija inawgurali tal-Papa

Udjenzi tal-Papa dwar il-Fidi

 

 Ara aktar fil-LIBRERIJA ...


Din hija l-Fidi Tagħna

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Il-Kredu tal-Appostli

Il-Kredu ta’ Niċea

Il-Kredu tal-Poplu t'Alla. P.Pawlu VI

Wegħdiet tal-Magħmudija

Dokumenti tal-Konċilju Vatikan II

Kitbiet tas-Santi Padri

Il-Martri  li taw xhieda għall-Fidi b’ħajjithom

 

Dokumentarji Awdjo-Viżivi

Is-Sena tal-Fidi 2012-2013 (bil-Malti)

Il-Papa jħabbar is-Sena tal-Fidi

Vatikan II, 50 sena wara (bil-Malti)

 

Link mas-sit tas-Sena tal-Fidi tal-Vatikan...


Mill-Parroċċi u għall-Parroċċi

Spiss jiġri li diversi parroċċi jidħlu fix-xogħol li joħolqu riżorsi pastorali għalihom infushom meta dawn ikunu diġa saru bħalhom jew qed isiru minn parroċċi oħra.  L-iskop ta’ din il-paġni huwa li l-parroċċi u entijiet oħra fi ħdan il-Knija jaqsmu bejniethom riżorsi pastorali li jistgħu ikunu ta’ għajnuna għal xulxin. 

Ibgħatilna r-riżorsi tiegħek fuq lajċi@maltadiocese.org jew ċempel 79801385.

Napprezzaw is-sehem ta’ kulħadd.

Ikklikkja hawn ...

 

 

 

IS-SENA TAL-FIDI Mill-11 ta' Ottubru 2012 sal-24 ta' Novembru 2013

Omelija tal-Papa fil-ftuħ tas-Sena tal-Fidi

Jekk illum il-Knisja qed tipproponi Sena ġdida tal-Fidi u evanġelizzazzjoni ġdida, dan mhux biex tfakkar anniversarju, imma għax hemm bżonn tagħha, anki iżjed milli kien hemm bżonnha ħamsin sena ilu! 

Ara l-omelija tal-Papa kollha bil-Malti ...>

 


Is--Sena tal-Fidi f'Malta - Stedina lill-Insara

Fil-11 ta’ Ottubru li ġej, il-Knisja f’Malta tingħaqad mal-Knisja Universali biex tniedi “is-Sena tal-Fidi”. Propju sena ilu, fl-Ittra Appostolika Porta Fidei’ (il-Bieb tal-Fidi), il-Papa Benedittu XVI ħabbar dan iż-żmien speċjali fil-Knisja Kattolika. Fi kliem il-Papa, “is-Sena tal-Fidi hi sejħa biex mill-ġdid nikkonvertu b’mod awtentiku lejn Kristu, il-Feddej waħdieni tad-dinja”.

Il-Knisja f’Malta qed tħejji programm ta’ attivitajiet bil-għan li l-Maltin jiskopru mill-ġdid l-entużjazmu tal-fidi tagħhom. Din l-istedina hi miftuħa għal kull individwu għalkemm, fuq xewqa tal-Arċisqof Pawlu Cremona O.P., se jsir aċċenn fuq l-Insara prattikanti biex filwaqt li jiskopru mill-ġdid il-fidi, dawn iwasslu l-esperjenza tagħhom lill-oħrajn. Dan jorbot ma’ dak li l-Arċisqof qal kemm-il darba matul l-episkopat tiegħu, jiġifieri l-ħtieġa li n-Nisrani jgħaddi minn tradizzjoni u konvenjenza għall-għażla ta’ fidi konxja u konvinta, f’kultura li kull ma tmur qed tinbidel. Huwa għalhekk li matul din is-Sena ta’ Fidi, il-Knisja f’Malta se tibqa’ timpenja ruħha f’evanġelizzazzjoni ġdida biex kif qal il-Papa “kull persuna tiskopri mill-ġdid il-ferħ tal-fidi u l-entużjażmu biex tikkomunikaha lill-oħrajn”.

Il-laqgħa annwali tal-Assemblea Djoċesana, li se ssir fil-5 u s-6 ta’ Ottubru se toffri opportunità biex ir-rappreżentanti tal-Knisja, kleru u lajċi, flimkien mal-Arċisqof, jirriflettu fuq is-Sena tal-Fidi. F’kull parroċċa, fl-Assemblea li ssir fix-xhur ta’ Ottubru u Novembru se ssir diskussjoni bil-għan li jiġu stabbiliti iniżjattivi konkreti li se jittieħdu fil-parroċċi. L-ordnijiet reliġjużi se joffru esperjenza ta’ fidi lill-operaturi pastorali fl-entitajiet kollha tal-Knisja. Dan filwaqt li se jiġu organizzati mumenti ta’ tiġdid fil-fidi għas-saċerdoti u r-reliġjużi. Inizjattivi oħra jinkludu: esperjenza ta’ katekeżi soda għall-ġenituri ta’ dawk li jkunu qed iħejju għas-sagramenti tad-dħul fil-ħajja Nisranija, tnax-il artiklu bi spjega dwar il-Kredu fir-rivista ‘Flimkien’, programmi marbuta mat-tema tal-Fidi fuq il-media tal-Knisja u inserts fi programmi tat-TV u r-radju, u konferenzi pubbliċi dwar il-fidi.

Is-Sena tal-Fidi se tiftaħ bi stedina mill-Isqfijiet permezz ta’ Ittra Pastorali li tinqara fil-knejjes kollha f’Malta u Għawdex nhar il-Ħadd 7 ta’ Ottubru. Il-Ħadd ta’ wara, 14 tax-xahar, l-Insara kollha se jiġu mistiedna jagħmlu apprezzament tal-magħmudija permezz ta’ rit apposta li se jsir f’kull quddiesa. Filwaqt li ċ-ċelebrazzjonijiet djoċesani ta’ Kristu Re u tal-Vġili ta’ Pentekoste se jwasslu messaġġ marbut mas-Sena tal-Fidi, se ssir ukoll ċelebrazzjoni djoċesana fuq l-istess tema, li tikkommemora l-mitt sena mill-Kungress Ewkaristiku tal-1913.

Il-bidu tas-Sena ta’ Fidi fid-djoċesijiet kollha madwar id-dinja se jsir fil-11 ta’ Ottubru 2012, li jaħbat ukoll il-50 anniversarju mill-bidu tal-Konċilju Vatikan II u l-għoxrin sena mill-publikazzjoni tal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika.  Dakinhar ukoll, fil-Vatikan, se jiftaħ is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar l-Evanġelizzazzjoni Ġdida. Il-Konferenza Episkopali Maltija se tkun irrappreżentata f’dan is-Sinodu mill-Isqof Mario Grech. Is-Sena tal-Fidi tintemm fl-24 ta’ Novembru 2013, festa ta’ Kristu Sultan. 

(19 ta’ Settembru, 2012 )


Matul is-Sena tal-Fidi

Sibt, 6 Ottubru 2012: Malta

Assemblea Djoċesana tiddiskuti s-Sena tal-Fidi f'Malta.  Diskors mill-Arisqof Pawlu Cremona OP dwar is-Sena tal-Fidi.


Ħadd, 7 Ottubru 2012: Malta.

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet dwar is-Sena tal-Fidi.


Ħamis, 11 Ottubru 2012, Vatikan.

Jitfakkar il-50 Anniversarju mill-bidu tal-Konċilju Vatikan II. Ċelebrazzjoni tal-bidu tas-Sena tal-Fidi fi Pjazza San Pietru.


Ħamis, 11 Ottubru 2012, Malta.

Ftuħ tas-Sena tal-Fidi mill-Arċisqof mas-Saċerdoti.

Imbagħad fis-7.00pm, l-Arċisqof Pawlu Cremona se jmexxi laqgħa ta’ talb għall-kleru fil-ftuħ tas-Sena tal-Fidi, fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl, ir-Rabat. Għal din l-okkazjoni se jkunu preżenti n-Nunzju Appostoliku, l-E.T. Mons. Tommaso Caputo, l-Arcisqof Emeritus, Mons. Ġużeppi Mercieca u l-Isqof Awżiljarju-elett, Mons. Charles J. Scicluna. Matul din iċ-ċelebrazzjoni, b’mod simboliku, l-Arċisqof jixgħel id-dawl tal-fidi mill-lampier li jinsab fil-grotta ta’ San Pawl, u li jirrapreżenta l-wasla tal-fidi f’Malta. Wara li ssir ċelebrazzjoni tal-Kelma ta’ Alla, l-Arċisqof se jippreżenta lil kull kappillan musbieh li jinxtegħel mill-lampier tal-grotta. Dan il-musbieh se jittieħed fil-parrocci biex ifakkar fir-realtà tad-dawl tal-fidi matul is-Sena tal-Fidi li tintemm fl-24 ta’ Novembru 2013, festa ta’ Kristu Sultan.


Ħadd,14 Ottubru 2012, Malta.

Jum it-Tagħlim Nisrani, Apprezzament tal-Magħmudija bħala bidu tal-mixja tagħna fil-fidi.


Ħadd, 21 Ottubru 2012, Vatikan.

Kanonizzazzjoni tal-Marti u Xhieda tal-Fidi fi Pjazza San Pietru. Dawn huma Jacques Berthieu, Pedro Calungsod, Giovanni Battista Piamarta, Maria del Carmen (born Maria Salles y Barangueras), Kateri Tekakwitha, Maria Anna Cope, and Anna Schaffer.


Sibt, 27 Ottubru 2012, Malta.

Pellegrinaġġ Marjan Djoċesan mill-knisja parrokkjali ta’ San Pawl fir-Rabat għall-Katidral fl-Imdina.  Mis-7.00 sat-8.15 ta’ filgħaxija.  Organizzat mill-Kapitlu tal-Katidral.


Ħadd, 25 Novembru 2012, Malta.

Ċelebrazzjoni ta’ Kristu Re: Xhieda tal-fidi.


Ġimgħa, 25 Jannar 2013, Ruma.

Matul iċ-ċebrazzjoni tradizzjonali fil-Bażilica ta’ San Pawl ‘il barra mill-ħitan ta’ Ruma, dawk li se jieħdu sehem jistqarru flimkien il-fidi komuni nisranija tagħhom.


Ħamis, 7 Frar 2013. Vatikan.

Wirja tal-Arti dwar San Pietru li ssir fil-Kastell Sant’ Anġlu u tibqa miftuħa sal-1 ta’ Mejju 2013.


Ħadd, 24 Marzu 2013, Vatikan.

Fi Pjazza San Pietru, Jum iż-Żgħażagħ bi tħejjija għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ.


Erbgħa, 27 Marzu 2013, Malta.

Via Sagra Djoċesana: Mixja penitenzjali ta’ fidi.


Ħadd, 28 April 2013, Vatikan.

Il-Papa Benedittu XVI jamministra is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof lil grupp ta’ żgħażagħ.


Ħadd, 5 Mejju 2013, Vatikan.

Fi Pjazza San Pietru, Jum il-Konfraternitajiet u Devozzjonijiet Popolari.


Sibt, 18 Mejju 2013, Malta.

Ċelebrazzjoni Vġili ta’ Pentekoste: Apprezzament tal-Kariżmi.


Ħadd, 2 Ġunju 2013, Knisja Universali.

Festa ta’ Corpus Christi.  Din tkun okkażjoni sabiex is-Ssmu Sagrament ikun adorat fl-istess ħin mad-dinja kollha.


Ġimgħa, 7 Ġunju, 2013, Malta.

Ċelebrazzjoni Djoċesana ta' kommemorazzjoni tal-100 sena mill-Kungress Ewkaristiku.


Ħadd, 16 Ġunju 2013, Vatikan.

Fi Pjazza San Pietru, Jum l-Evangelium Vitae.


Tlieta, 18 Ġunju 2013, Vatikan.

Fi Pjazza San Pietru, Vġili ta’ Pentecoste mal-Movimenti u Assoċjazzjonijiet tal-Lajċi.


Sibt, 22 Ġunju 2013, Vatikan.

Fi Pjazza San Pietru, Kunċert ta’ Mużika Sagra.


Ħadd, 7 Lulju 2013, Vatikan.

Jum il-Vokazzjonijiet. Seminaristi u novizzi minn madwar id-dinja jtemmu l-pellegrinagġġ tagħhom fi Pjazza San Pietru.


Ħadd, 29 Settembru 2013, Vatikan.

Jum il-Katekisti. Fl-20 anniversarju mill-publikazzjoni tal-Katekiżmu tal-Knisja. Vatikan, Bażilika ta’ San Pietru u Pjazza San Pietru.


Ħadd, 13 Ottubru 2013, Vatikan.

Ġurnata Marjana li tiffoka fuq il-preżenza ta' Marija fil-Knisja. Bażilika ta’ San Pietru u Pjazza San Pietru, .


Ħadd, 24 Novembru 2013, Vatikan.

Fi Pjazza San Pietru, Ċelebrazzjoni ta’ tmiem is-Sena tal-Fidi.


Ħadd, 24 Novembru 2013, Malta.

Ċelebrazzjoni ta’ Kristu Re. Tiġdid tal-Fidi. Tmiem is-Sena tal-Fidi.


Minn żmien għal żmien, jistgħu jiżdiedu ma' din il-lista inizjattivi, attivitajiet u ċelebrazzjonijet oħra. 

Il-lista ma tinkludix dak li se jsir minn diversi parroċċi, għaqdiet/movimenti u entijiet oħra fi ħdan il-Knisja.  Għal dawn tajjeb li jkunu konsultati il-kappillani jew mexxejja ta’ entijiet rispettivi.