Id-Dokumenti tal-Konċilju Vatikan II

(1962-1965)

 

Ad Gentes, Digriet dwar il-Ħidma Missjunarja tal-Knisja, 7 Diċembru 1965.   

Apostolicam Actuositatem, Digriet dwar l-Apostolat tal-Lajċi, 18 Novembru 1965.

Christus Dominus, Digriet dwar l-Uffiċċju Pastorali tal-Isqfijiet, 28 Ottubru 1965.

Dei Verbum, Kostituzzjoni Dommatika dwar ir-Rivelazzjoni Divina.

Dignitatis Humanae, Stqarrija fuq il-Libert Reliġjuża, 7 Diċembru 1965.

Gaudium et Spes, Kostituzzjoni Pastorali dwar il-Knisja fid-Dinja Tallum, 9 Diċembru 1965.

Gravissimum Educationis, Dikjarazzjoni dwar l-Edukazzjoni Nisranija, 28/10/1965.

Inter Mirifica, Digriet dwar il-Mezzi ta' Komunikazzjoni Soċjali, 4 Diċembru 1963.

Lumen Gentium, Kostituzzjoni Dommatika dwar il-Knisja, 21 Novembru 1964.

Nostra Aetate, Dikjarazzjoni dwar ir-Relazzjoni mar-Reliġjonijiet mhux Insara, 28 Ottubru 1965.

Orientalium Ecclesiarium, Digriet dwar il-Knejjes tal-Lvant, 21 Novembru 1964.

Optatam Totius, Digriet dwar il-Formazzjoni Saċerdotali, 28 Ottubru 1965.

Perfectae Caritatis, Digriet dwar it-tiġdid u l-addattament tal-ħajja reliġjuża, 28 Ottubru 1965.

Presbyterorum Ordinis, Digriet dwar il-ministeru u l-ħajja tal-presbiteri, 18 Novembru 1965.

Sacrosanctum Concilium, Kostituzzjoni dwar il-Liturġija, 4 Diċembru 1963.

Unitatis Redintegratio, Digriet dwar l-Ekumeniżmu, 21 Novembru 1964.

Sacrosanctum Concilium, Constitution on the Sacred Liturgy, 4/12/1963.

Unitatis Redintegratio, Decree on Ecumenism, 21/11/1964.

 

 


Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta                                                                                                                                                         http://www.laikos.org