Segretarjat għal-Lajċi, Malta                                                       Dwar is-Saċerdot

q BENEDITTU XVI, Ittra tal-Papa li tipproklama s-Sena Saċerdotali fl-okkażjoni tal-150 Anniversarju mill-mewt tal-Kurat ta' Ars, Vatikan, 16 Ġunju 2009.

q GRECH Mario Mgr, Isqof ta’ Għawdex, Il-Fedeltà ta’ Kristu, il-Fedeltà tas-Saċerdot, Ittra fl-okkażjoni tas-Sena Saċerdotali, Rabat Għawdex, 13 Ġunju 2009.

q ĠWANNI PAWLU II, Pastores Dabo Vobis, Eżortazzjoni Appostolika Post-Sinodali dwar il-formazzjoni tas-Saċerdot fil-qagħda taż-żmien ta’ llum, 25 Marzu 1992.

q WILLIAMS Hayden Fr, OFM CapMin Hu s-Saċerdot, Parti 1, Ftuħ tas-Sena ddedikata lis-Saċerdoti, Link mal-YouTube.

q WILLIAMS Hayden Fr, OFM CapMin Hu s-Saċerdot, Parti 2, Ftuħ tas-Sena ddedikata lis-Saċerdoti, Link mal-YouTube.

q WILLIAMS Hayden Fr, OFM CapMin Hu s-Saċerdot, Parti 3, Ftuħ tas-Sena ddedikata lis-Saċerdoti, Link mal-YouTube.

q

q

q TALBA GĦAS-SAĊERDOTINihil Obstat, 1943. Imprimatur 1966.