Il-Kelma tal-Isqof ta' Għawdex, Monsinjur Mario Grech  ...