MISSJONI U ĦIDMA MISSJUNARJA

Sr Frances Farrugia OP - Pakistan 2018

 

 

 

 

 

ESPERJENZI MISSJUNARJI GĦAWDXIN

Dun Karm Portelli - 2018

Sr Joseph Gauci - 2018

Dun Alex Cauchi - 2018

Pippa Xuereb - 2018

Alan Casha - 2018