Fittex ukoll ...

SENA "A"

SENA "Ċ"

KLIEM U ĦAJJA: RIFLESSJONI DWAR IL-QARI TAL-QUDDIESA TAL-ĦADD - SENA "B"

Mis-Suddjaknu Dennis Mifsud

Matul l-Avvent

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent

It-Tieni Ħadd tal-Avvent

It-Tielet Ħadd tal-Avvent

Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent

 

Matul Żmien il-Milied

SolennitÓ tat-Twelid tal-Mulej Ġes¨

Festa tal-Familja Mqadssa ta' Ġes¨, Marija u Ġużeppi

Il-Magħmudija tal-Mulej

Epifanija tal-Mulej

 

Matul ir-Randan.

L-Ewwel Ħadd tar-Randan

It-Tieni Ħadd tar-Randan

It-Tielet Ħadd tar-Randan

ir-Raba' Ħadd tar-Randan

Il-Ħames Ħadd tar-Randan

Ħadd il-Palm

 

Matul Żmien il-Għid

Għid il-Kbir

It-Tieni Ħadd tal-Għid

It-Tielet Ħadd tal-Għid

Ir-Raba' Ħadd tal-Għid

Il-Ħames Ħadd tal-Għid

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Tlugħ tal-Mulej fis-Sema

Għid il-Ħamsin

It-TrinitÓ Qaddisa

Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej Ġes¨

 

Matul is-Sena

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba' Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

 

L-Għaxar Ħadd

Il-Ħdaxil Ħadd

It-Tnax-il Ħadd

▪ It-Tlettax-il Ħadd

L-Erbatax-il Ħadd

Il-Ħmistax-il Ħadd

 

Is-Sittax-il Ħadd

Is-Sbatax-il Ħadd

It-Tmintax-il Ħadd

Id-Dsatax-il Ħadd

L-Għoxrin Ħadd

 

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd

 

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd

It-Tletin Ħadd

 

Il-Wieħed u Tletin Ħadd

It-Tnejn u Tletin Ħadd

It-Tlieta u Tletin Ħadd

SolennitÓ ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu

 

Solenitajiet u Festi

SolennitÓ tan-Nawfraġju ta' San Pawl f'Malta

SolennitÓ tat-Twelid ta' San Ġwann il-Battista

Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija

It-Twelid tal-Verġni Marija