RIŻORSI GĦAT-TFAL, ĠENITURI U KATEKISTI

Dwar il-Quddies

Qari tal-Quddies għat-Tfal. Vidjo bil-Malti kull ġimgħa minn Catholic Kids Media.

L-Evanġelju tal-Ħadd għat-Tfal. Vidjos bil-Malti minn Joyce u Raymond Zammit.

Biex inħajjru t-tfal għall-quddies.

Worksheets għat-Tfal biex jifhmu aħjar il-Liturġija tal-Ħadd

 

Dwar temi oħra

▪ Ittra tal-Papa Ġwanni Pawlu II lit-Tfal fis-sena tal-Fidi. 13/12/1994.

U baqa' miexi magħhom. Sussidju kateketiku dwar Qaddisin u Beati tal-Karitŗ. Uffiċċju Djakonija, Għawdex.

Qabel norqod. Vidjos bi stejjer u talb għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina. Mill-ktieb, Qabel norqod, ta' Joe Galea.

Ħalli ngħidlek storja. Vidjos bi storja tagħlima għat-tfal iż-żgħar. Mill-ktieb, Ħalli ngħidlek storja, ta' Joe Galea.

Nimxu ma' Ġesý. Via Sagra għat-Tfal mill-Kummissjoni Djoċesana Tfal. Palazz Verdala. 01/04/2017.

Powerpoints għat-Tfal tal-Ewwel Tqarbina.

Ma tiflaħx fil-Preċett.

 

Minn siti relatati oħra ...

beKids.mt. Sit bíriżorsi bílogħob, vidjows u krafts bíkontenut kateketiku nħoloq biex ikun tígħajnuna għall-ġenituri Kattoliċi ...

Spiritual Development in Schools. A website related to pastoral ministry with children, young people and adults in school communities ...