QUDDIES U ĊELEBRAZZONIJIET   LIVE  

Mit-Tnejn sas-Sibt

08.30 am    Mid-Djoċesi ta' Għawdex

09.30 am    Mill-Arċidjoċesi ta' Malta


Il-Ħadd

08.00 am    Mid-Djoċesi ta' Għawdex - ara aktar dettalji

09.30 am    Mill-Arċidjoċesi ta' Malta

10.30 am    Mill-Arċidjoċesi ta' Malta - bl-Ingliż

11.30 am    Mill-Arċidjoċesi ta' Malta


Qari tal-Quddiesa u bosta riżorsi relatati oħra ...

Ħinijiet tal-Quddies fil-knejjes ta' Malta u Għawdex ...