TLIET MINUTI MAL-PATRI - SENA A

Ma' Patri Marcello Ghirlando ofm

 

ŻMIEN L-AVVENT. SENA "A"

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent

It-Tieni Ħadd tal-Avvent

It-Tielet Ħadd tal-Avvent

Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent


 

ŻMIEN IL-MILIED.  SENA "A"

Solennitą tat-Twelid  ta' Sidna Ġesł Kristu.

L-Imqaddsa Marija Omm Alla (S).

L-Epifanija tal-Mulej.

 


ŻMIEN IR-RANDAN. SENA "A"

L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba' Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Ħadd il-Palm

 


ŻMIEN IL-GĦID. SENA "A"

L-Għid il-Kbir

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba' Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

Tlugħ il-Mulej Ġesł fis-Sema

Għid il-Ħamsin - Pentecost

Trinitą Qaddisa

...


ŻMIEN MATUL IS-SENA.  SENA "A"

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba' Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

Is-Seba' Ħadd

 

 


SOLENNITAJIET U FESTI OĦRA "A"