TLIET MINUTI MAL-PATRI - SENA A

Ma' Patri Marcello Ghirlando ofm

 

ŻMIEN L-AVVENT. SENA "A"

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent

It-Tieni Ħadd tal-Avvent

It-Tielet Ħadd tal-Avvent

Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent


 

ŻMIEN IL-MILIED.  SENA "A"

SolennitÓ tat-Twelid  ta' Sidna Ġes¨ Kristu.

L-Imqaddsa Marija Omm Alla (S).

L-Epifanija tal-Mulej.

 


ŻMIEN IR-RANDAN. SENA "A"

L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba' Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Ħadd il-Palm

 


ŻMIEN IL-GĦID. SENA "A"

L-Għid il-Kbir

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba' Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

Tlugħ il-Mulej Ġes¨ fis-Sema

Għid il-Ħamsin - Pentecost

TrinitÓ Qaddisa

...


ŻMIEN MATUL IS-SENA.  SENA "A"

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba' Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

Is-Seba' Ħadd

...

Il-Ħdax-il Ħadd

It-Tnax-il Ħadd

It-Tlettax-il Ħadd

L-Erbatax-il Ħadd

Il-Ħmistax-il Ħadd

 

Is-Sittax-il Ħadd

Is-Sbatax-il Ħadd

It-Tmintax-il Ħadd

Id-Dsatax-il Ħadd

L-Għoxrin Ħadd

 

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd

 

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd

Id-Disa' u Għoxrin Ħadd

It-Tletin Ħadd

 

Il-Wieħed u Tletin Ħadd

It-Tnejn u Tletin Ħadd

It-Tlieta u Tletin Ħadd

SolennitÓ ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu


SOLENNITAJIET U FESTI OĦRA "A"

SolennitÓ tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Sena "A". Patri Marcello Ghirlando ofm

It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej.