▪  Il-Blog ta' Patri Mario.

▪  Il-poeżija mqiegħda mill-Mulej fuq fomm Patri Mario.