HOME EMAIL

IIs-Segretarjat għal-Lajċi jrodd ħajr lill-Kummissjoni Djoċesana dwar Okkult u Sataniżmu.

 

“Itlaq, Xitan!  Għax hemm miktub, ‘Lill-Mulej, Alla tiegħek, għandek tadura, u lilu biss taqdi.’”

 

Il-Kummisjoni Djoċesana Maltija dwar Okkult u s-Sataniżmu twaqqfet mill-E.T. Mons Arċisqof Ġużeppi Mercieca b’digriet tiegħu tat-13 ta’ April 1995.

 

L-iskop ta’ din il-Kummissjoni huwa li ...

a. minn aspett teoloġiku, tisstudja l-okkultiżmu, spiritiżmu u s-sataniżmu u tikkunsidra dawk il-fenomini naturali li jappartjenu għall-psikoloġija, psikjatrija u parapsikoloġija u li jkunu jistgħu jgħinu dixxerniment awtentiku;

b. iżżomm lill-Arċisqof infurmat b’kull ma jkun għaddej f’dan il-qasam;

c. tati l-parit tagħha dwar kull attività pastorali f’dawn iċ-ċirkustanzi;

d. tgħin lill-membri tal-knisja f’Malta jiffaċċjaw dawn il-problemi.

 

 

KRISTU REBBIEĦ FUQ

IX-XITAN

SFIDA DEJJEM ŻAGĦŻUGĦA

 

 

 

Minn

Patri Marcellino Ghirlando OFM

u David Zammit

 

Publikati mill-

Kummissjoni Djoċesana

dwar l-Okkult u s-Sataniżmu.

www.kosmalta.org

 

  Introduzzjoni.

  Kap 1 – X’tgħidilna l-Bibbja?

  Kap 2 – X’tgħidilna l-Knisja?

  Kap 3 – Sataniżmu u Okkult.

  Kap 4 – Iż-Żgħażagħ quddiem l-Isfida.

  Żieda 1 – San Franġisk u x-Xitan.

  Żieda 2 – Mistoqsijiet li jsiru lill-Eżoċisti.

  Dizzjunarju ta’ termini relatati.

 

 

 

 

F’ISMI JKEĊĊU X-XJATEN

 

Minn

Patri Franco Fenech OFM Cap

 

Publikati mill-

Kummissjoni Djoċesana

dwar l-Okkult u s-Sataniżmu.

www.kosmalta.org

 

  Knisja 2000 - Boom tal-Maġija.

  L-Eżorċista.

  Użu ta’ postijiet sagri għall-quddiesa s-sewda.

  Satana, alla tal-ħażen?

  Il-Madonna fl-Eżorċiżmu.

  Xhieda ta’ ex-Satanisti.

  Veru li x-Xitan jagħtik kull ma titolbu?

  Żewġ kurrenti ta’ Sataniżmu.

  Jista’ Satanist jikkonverti lejn Alla?

  Is-Sataniżmu.

  Xi tfisser il-Possessjoni Diabolika?

  Ix-Xitan ma jafx il-futur.

  Ix-Xitan jista’ jagħmel mirakli?

  Għaliex Alla jippermetti l-ħidma tax-Xitan?

  F’ismi jkeċċu x-xjaten.

  Il-Qawwa tax-Xitan. (1)

  Il-Qawwa tax-Xitan. (2)

  Il-Qawwa tax-Xitan. (3)

  Min hu Satana?

  Satana, alla tal-ħażen?

 

 

Tista’ ssib bosta kitbiet oħra u tagħrif ieħor fis-sit uffiċċjali tal-Kummissjoni Djoċesana dwar Okkult u s-Sataniżmu, li minnu huma riprotii dawn l-artikli ta’ hawn fuq.

Is-Segretarjat għal-Lajċi jrodd ħajr lill-Membri kollha ta’ din il-Kummissjoni tax-xogħol tassew siewi li huma qed iwettqu fil-Knisja.

http://www.kosmalta.org/index.html