MIXJET IL-FAMILJA AMORIS LAETITIA

TAL-PAPA FRANĠISKU

Kwotazzjonijiet vidjo mill-Eżortazzjoni

L-ulied mhumiex propjetà tal-familja. AL18.

▪ Il-familja hi ġid li s-soċjetà ma tistax tgħaddi mingħajru. AL 44.

Il-vizzju tad-droga hu waħda mill-pjagi ta' zmienna. AL 51.

Soċjetà naturali msejsa fuq iż-żwieġ. AL 52.

Il-familja hi s-santwarju tal-ħajja. AL 83.

L-edukazzjoni tal-ulied huwa dmir li ħadd ma jista' jieħdu lill-ġenituti. AL 84.

L-egoiżmu, it-tilwim, l-inkwiet, il-ġlied jeqirdu l-familja. AL 106.

Il-familja hi l-post fejn niċċelebraw flimkien. AL 110.

Id-djalogu fil-familja. AL 136.

Il-passjonijiet fil-familja. AL 143.

Is-sesswalità hi rigal. AL 150.

L-imħabba hi ogħla minn kull emozzjoni. AL 163.

Fil-mument tat-tnissil isseħħ il-ħolma eterna tal-Ħallieq. AL 168.

Hi l-familja li tintroduċi l-imħabba tal-aħwa fid-dinja. AL 194.

Il-persuni divorzjati li ma reġgħux iżżewġu. AL 242.

Id-divorzju hu ħażin. AL 246.

Xogħol l-edukazzjoni hu li tgħin lid-dinja u lis-soċjetà. AL 276.

L-edukazzjoni għall-fidi. AL 288.

Il-preżenza tal-Mulej tgħammar fil-familja vera u konkreta. AL 315.

L-Ewkaristija tagħtina l-qawwa u enerġija biex ngħixu l-patt taż-żwieġ. AL 318.

Ara l-Eżortazzjoni Amoris Laetitia ...

Aktar videos dwar Amoris Laetitia u oħrajn ...