Aktar riżorsi bil-lingwa tas-sinjali Maltija ...

▪  Is-Sinjal tas-Salib.

▪  Il-Missierna.

▪  Il-Sliema.

▪  Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu ...

▪  Ir-Rit tal-Quddiesa.

▪  Salve Reġina.

▪  Il-Misteri tar-Rużarju.

▪  Il-Kmandamenti ta' Alla.

▪  L-Att tal-Indiema.

▪  L-Attijiet il-qosra.

▪  Is-Sagramenti.

▪  Biex tqerr sewwa.

▪  In-Novissmi.

▪  Talba għall-Erwieħ tal-Purgatorju.

▪  Il-Kantiku ta' Marija - Il-Magnificat.

▪  Talba lill-Anġlu Kustodju.

▪  Talba ta' qabel l-ikel.

▪  Talba ta' wara l-ikel.

▪  L-Opri tal-Ħniena li jmissu l-ġisem.