L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Kuntatt

 

Riżorsi dwar il-Quddiesa

 

Ħinijiet tal-Quddies f’Malta u f’Għawdex.

 

Il-Qari tal-Quddiesa ta' kuljum.

Ħsieb dwar il-Qari tal-Quddiesa.  Minn Fr Michael Bugeja.

Missalli u Lezzjonarji wżati fil-Quddesa.

Il-Qaddis tal-Jum imfakakr fil-Liturġija.

 

Animazzjoni tal-Quddiesa tal-Ħadd.

Il-Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd moqri bil-Lingwa tas-Sinjali Maltija.

Ħsieb dwar l-Evanġelju tal-Ħadd minn Fr Hayden Williams OFMcap. vidjo.

Ħsieb dwar l-Evanġelju tal-Ħadd minn Dun Pawl Camilleri. vidjo.

L-Evanġelju tal-Ħadd moqri għat-tfal bi stampi animati. Minn Joyce u Raymond Zammit. vidjo.

Preżentazzjonijiet Powerpoint tal-qari tal-Ħadd.

Preżentazzjoni Powerpoint għat-Tfal tal-Qari tal-Ħadd.

Kliem u Ħajja. Hsieb dwar il-Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd mis-Suddjaknu Dennis Mifsud. awdjo

Lectio Divina dwar l-Evanġelju tal-Ħadd. Mibgħut minn Edward Tagliaferro.

 

Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Novembru 2017 - Aptil 2018. 

Sensiela ta'  programmi mill-Isqof Nikol Cauchi dwar il-quddiesa.  Rekordjati fl-2008.

Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa. Filmati qosra b’tifsira dettaljata tal-Quddiesa, Produzzjoni tal-Kummissjoni Liturġika Żabbar. 2013.

Sensiela ta' 12-il  filmat qasir dwar il-quddiesa. Preżentati minn Fr Michael Bugeja. 03/10/2017.

Qari tal-Ħdud, Solennitajiet u Festi.

Qari għall-jiem ferjali fi żmien l-Avvent, Milied, Randan u Għid.

Talbiet tal-Ġemgħa / tal-Fidili.