LAIKOS.org

Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

 

2

 

Home

Librerija

Forum

Arkivju

Links

Ikkuntatjana

 

 

     

 


IL-KMANDAMENTI

(Mill-website taċ-Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni)

INTRODUZZJONI

IT-TIELET KMANDAMENT

IS-SITT KMANDAMENT

ID-DISA' KMANDAMENT

Daħla ġenerali għall-Għaxar Kmandamenti

Bibblika: Alla jagħmel patt mal-poplu tiegħu, P. Martin Micallef OFM Cap

Morali: Imnaqqxa fil-qalb tal-bniedem, P. Mario Borg OCD

Pastorali: Alla jagħtina direzzjoni, Dun Charles Cordina.

“Ħares il-Ħdud u l-btajjel kollha”

Espożizzjoni Bibblika, Patri Martin Micallef OFM Cap.

Espożizzjoni Morali, Patri Mario Borg OCD.

Espożizzjoni Pastorali: Dun Charles Cordina.

“La tiżnix.”

Espożizzjoni Bibblika, Patri Martin Micallef OFM Cap.

Espożizzjoni Morali, Patri Mario Borg OCD.

Espożizzjoni Pastorali: Dun Charles Cordina.

“La tixtieqx nisa ta’ l-oħrajn.”

Espożizzjoni Bibblika, Patri Martin Micallef OFM Cap.

Espożizzjoni Morali, Patri Mario Borg OCD.

Espożizzjoni Pastorali: Dun Charles Cordina.

L-EWWEL KMANDAMENT

IR-RABA' KMANDAMENT

IS-SEBA' KMANDAMENT

L-GĦAXAR KMANDAMENT

“Jiena hu Alla sidek. Ma jkollokx Alla ieħor għajr.”

Espożizzjoni Bibblika, Patri Martin Micallef OFM Cap.

Espożizzjoni Morali, Patri Mario Borg OCD.

Espożizzjoni Pastorali: Dun Charles Cordina.

“Weġġaħ lil missierek u l-ommok.”

Espożizzjoni Bibblika, Patri Martin Micallef OFM Cap.

Espożizzjoni Morali, Patri Mario Borg OCD.

Espożizzjoni Pastorali: Dun Charles Cordina.

 

“La tisraqx.”

Espożizzjoni Bibblika, Patri Martin Micallef OFM Cap.

Espożizzjoni Morali, Patri Mario Borg OCD.

Espożizzjoni Pastorali: Dun Charles Cordina.

“La tixtieqx ħwejjeġ ta’ l-oħrajn.”

Espożizzjoni Bibblika, Patri Martin Micallef OFM Cap.

Espożizzjoni Morali, Patri Mario Borg OCD.

Espożizzjoni Pastorali: Dun Charles Cordina.

IT-TIENI KMANDAMENT

IL-ĦAMES KMANDAMENT

IT-TMIEN KMANDAMENT

REFERENZI MILL-KATEKIŻMU TAL-KNISJA KATTOLIKA

“La ssemmix l-isem ta’ Alla fil-batal”

Espożizzjoni Bibblika, Patri Martin Micallef OFM Cap.

Espożizzjoni Morali, Patri Mario Borg OCD.

Espożizzjoni Pastorali: Dun Charles Cordina.

“La toqtolx.”

Espożizzjoni Bibblika, Patri Martin Micallef OFM Cap.

Espożizzjoni Morali, Patri Mario Borg OCD.

Espożizzjoni Pastorali: Dun Charles Cordina.

 

“La tixhidx ħaġa b’oħra.”

Espożizzjoni Bibblika, Patri Martin Micallef OFM Cap.

Espożizzjoni Morali, Patri Mario Borg OCD.

Espożizzjoni Pastorali: Dun Charles Cordina.

 

Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika jitratta dwar l-Għaxar Kmandamenti fit-Tieni Sezzjoni, paragrafi 493 – 587.

Ara x’jgħid il-Katekiżmu dwar il-Kmandamenti wieħed, wieħed....

1.    2.    3.    4.    5.

6.    7.    8.    9.    10.

 

 

 

 

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta                                                                                                                                                         http://www.laikos.org      

 Link