IL-ĠUBLEW 2025

Ittra tal-Papa Franġisku lill-Isqof Rino Fisichella għall-Ġublew 2025. 11/02/2022.

Il-Motto u Logo tal-Ġublew 2025.

Il-Bieb Imqaddes tal-Ġublew.

It-Tħejjija għall-Ġublew tat-Tama, 2025.

Ifirħu bit-Tama. Ħsibijiet minn Joseph Bonnici waqt laqgħa għall-Mexxejja tal-Għaqdiet u Movimenti tal-Lajċi. Dar Ħanin Sammaritan. 21/01/2023.

 

IT-TAMA FIL-KOTBA MQADDSA

Kitba ta' Dun Pawl Scibertras

"Il-ħsieb tat-tama jiddomina fil-Kotba Mqaddsa. Ir-reliġjon tal-Bibbja hi reliġjon tat-tama, ir-reliġjon tal-bniedem li ares ’il quddiem lejn il-ġid imwiegħed minn Alla. It-tama toħroġ mill-fidi f’Alla. Min jemmen f’Alla jafda fih; min joqgħod fuq kelmtu jittama, u jittama b’moħħu mistrieħ, li din isseħħ. Għax jemmen li Alla ma jonqosx minn kelmtu u li kelmtu ma tistax tkun fiergħa. Il-fidi u t-tama marbutin flimkien. Imma t-tama titnissel mill-fidi. ..."

Kompli aqra jew isma'. 11/01/2023

IT-TAMA FIT-TAGĦLIM TAL-PAPIET

Spe Salvi. Enċiklika tal-Papa Benedittu XVI fuq it-tama. 30/11/2007.

It-Tama Nisranija. Sensiela ta' 38 katekeżi mill-Papa Franġisku. 07/12/2016 - 25/10/2017.

 

ĠUBLEWIJIET OĦRA

Il-Ġublew straordinarju tal-Ħniena. 08/12/2015 - 20/11/2016.

L-Indulġenza tal-Ġublew straordinarju tal-Ħniena 2015 - 2016.

Innu tal-Ġublew il-Kbir tas-Sena 2000.

Ittra Appostolika Tertio Millenio Adveniente tal-Papa Ġwanni Pawlu II fuq it-tħejjija għall-Ġublew il-Kbir tas-Sena 2000. 10/11/1994.

 

AKTAR

Banners fuq il-Ġublew 2025