MINN FOMM DUN ĠORĠ

01. Għożż iż-żmien

02. Iż-żmien jiswa

03. Dak li mhux aħna

04. Aħna hekk aħna

05. Kollox joħroġ mill-qalb

06. L-injuranza

07. Frott it-tagħlim

08. Nipprattikaw li nitgħallmu

09. Fid-dwejjaq tiegħek

10. Smiegħ u kliem

11. Il-qalb tal-bniedem

12. Sagrifiċċju u mistrieħ

13. Kull par għal paru

14. Ilkoll aħwa

15. Qalb umli u ħelwa

16. Ix-xejn tiegħek

17. L-ispirtu tas-sinjur

18. Il-bniedem spiritwali

19. Imut għalih innifsu

20. Bniedem prudenti

21. Aqsam l-imħabba

22. L-umli

23. Il-varjetà

24 Il-ħniena

25. L-għaxqa tal-prudenti

26 It-tagħlim

27. Alla tagħkom

28. Warrbu r-rieda tagħkom

29. Il-ħsieb tal-mewt

30. Aħna magħżulin

31. Alla qiegħed iħobb

32. Temmen fih jew bih

33. Agħmlu kollox bl-imħabba

34. It-tama f'Alla

35. Nogħġbu lil Alla

36. Virtù soda

37. Bniedem edukat

38. Nitfgħu il-kura fuq Alla

39. Is-skiet

40. Il-grazzja