Diversi Eżerċizzi tar-Randan

MINN PATRI MARCELLO GHIRLANDO OFM CAP (2020)

1. L-Ewwel Jum.

2. It-Tieni Jum.

3. It-Tielet Jum.

4. Ir-Raba' Jum.

5. Il-Ħames Jum.

 

MINN DUN EDWARD VELLA (2020)

1. L-Ewwel Jum.

2. It-Tieni Jum.

3. It-Tielet Jum.

4. Ir-Raba' Jum.

5. Il-Ħames Jum.

 

MINN DUN ANTON TEUMA (2020)

1. Is-sitwazzjoni li qed ngħixu fiha u kif naffrontawha ta' Kristjani .

2. Il-kapaċitą li nieqfu u nisemgħu.

3. Il-kapaċitą li ma naqblux bla ma niggieldu.

4. Il-kapaċitą li nħobbu.

5. Il-kapaċitą li nieħdu ħsieb xulxin.

 

MINN FR JOSEPH FARRUGIA GĦALL-KOPPJI (2020)

1. Is-smiegh ta' Alla u s-smiegh fir-relazzjoni.

2. L-imhabba fir-relazzjoni.

3. Il-fiducja fir-relazzjoni.

4. Ir-rabja u l-aggressivita joqtlu r-relazzjoni.

5. It-taqbida spiritwali

 

MINN DUN EFFIE MASINI (2020)

1. Alla tiegħi hu Alla li jħobbni.
2. In-nuqqas ta' imħabba lejn Alla li jħobbni.
3. Ir-ritorrn lejn l-imħabba ta' Alla.
4. Nikber fil-grazzja u fl-imħabba ta' Alla.
5. Nikber fl-għozza u fil-preżenza ta' Alla.


MINN FR HAYDEN (2020)

1. "Ġesł xeħet fuqu ħarsa ta' mħabba" (Mk 10, 21)

2. "Oħroġ, ja spirtu ħażin, minn dan il-bniedem!" (Mk 5,8)

3.


Eżerċizzi tar-Randan mibnija fuq il-Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI (2010)

 


MINN FR HAYDEN (2019)

Għall-Familja

1. It-Tieġ ta' Kana.

2. Il-Qraba ta' Ġesł.

3. Marija u Eliżabetta.

4. Marija wieqfa taħt is-Salib.

 


MINN MONS KARM MERCIECA  (2019)

Tema: Pass Pass mal-ħajja tal-Madonna

1. Il-Magnificat f'Għajn Karim.

2. It-Tħabbira f'Nazaret.

3. It-Tieġ f'Kana tal-Galilea.

4. Wieqfa taħt is-Salib fuq il-Kalvarju.

5. Mad-dixxiplu waqt il-miġja tal-Ispirtu s-Santu fiċ-Ċenaklu f'Ġerusalemm.

 


MINN DUN NOEL DEBONO (2019)

TEMA: Tibżax tieħu għandek lil Marija

Għall-Koppji

1. Marija ddewwaqna l-inbid it-tajjeb. M'għandhomx inbid.

2. Marija preżenti fil-familja ġdida ta' Ġesu. Ommi u ħuti.

3. Marija li taf trodd ħajr għad-doni ta' Alla. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej.

4. Marija tikkontempla l-imħabba ta' Kristu msallab. Wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesł.

5. Marija mimlija bl-Ispirtu s-Santu. Imtlew lkoll bl-ispirtu s-Santu .

 


MINN FR HAYDEN (2019)

1. Il-weġgħa li tkun imwarrab.

2. Ix-Xewqa għal Alla.

3. Id-Dmugħ ta' Ġesu'.

 


MINN FR HAYDEN (2018)

1. Effetta!

2. Beda jitkellem sewwa.

3. Beda jara ċar.

4. Qum .. u imxi.

 


MINN FR HAYDEN (2017)

1. Dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt.

2. Ikollok ħniena minn!

3. Qalb maqsuma w sogħbiena.

4. Tneħħix minni l-Ispirtu Qaddis tiegħek.

 


MINN FR HAYDEN (2016)

1. Is-Suppervja.

2. Kuraġġ!

3. Itlob u Farraġ.

4. Pariri, Tagħlim u Twiddib.

5. Paċenzja w Maħfra.

 


MINN FR HAYDEN (2015)

1.   Ġesu jfejjaq.

2.   Knisja li tfejjaq.

3.   Fejqan mid-Dnub.

4.   Fejqan mill-Weġgħat.

5.   Fejqan mill-Mard.

 


MINN FR HAYDEN (2014)

Għall-Miżżewġin

3.   It-Tielet Taħdita.

 


MINN DUN KARM MERCIECA (2011)

1.  It-Tnejn, 14 ta' Marzu 2011.

2.  It-Tlieta, 15 ta' Marzu 2011.

3.  L-Erbgħa, 16 ta' Marzu 2011.

4.  Il-Ħamis, 17 ta' Marzu 2011.

5.  Il-Ġimgħa, 18 ta' Marzu 2011.

 


MINN FR HAYDEN (2010)

1. L-Ewwel Taħdita. 08/03/2010.

2. It-Tieni Taħdita. 09/03/2010.

3. It-Tielet Taħdita. 10/03/2010.

4. Ir-Raba' Taħdita. 11/03/2010.

5. Il-Ħames Taħdita. 12/03/2010.

 


MINN FR HAYDEN (2008)

1. L-Ewwel Taħdita. [a] [b] [ċ] [d] [e] [f]

2. It-Tieni Taħdita. [a] [b] [ċ] [d] [e] [f]

3. It-Tielet Taħdita. [a] [b] [ċ] [d] [e] [f]

4. Ir-Raba' Taħdita. [a] [b] [ċ] [d] [e] [f]

5. Il-Ħames Taħdita. [a][b] [ċ] [d] [e][f]

 


EŻERĊIZZI SPIRITWALI OĦRAJN (2010)

Għall-Adulti (Test)

Mill-Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI.

 

Aktar Riżorsi tar-Randan minn hawn ...