Alla u l-Ismijiet tiegħu

Vidjo Awdjo PDF

Ermenewtika.

Vidjo Awdjo PDF

Eseġeżi Ejseġeżi.

Vidjo Awdjo PDF

Festi ta Pellegrinaġġ Bibliċi u Jiem ta Festa Maġġuri fIżrael tal-Qedem

Vidjo Awdjo PDF

Ilsna oriġinali. Il-Lhudi u l-Aramajk.

Vidjo

Awdjo

PDF

Ilsna oriġinali. It-Test Masoretiku tat-TQ.

Vidjo

Awdjo

PDF

Ilsna oriġinali tal-Bibbja. Il-Grieg tat-TĠ.

Vidjo

Awdjo

PDF

Inerranza tal-Bibbja.

Vidjo

Awdjo

PDF

Ispirazzjoni. L-Ewwel Parti.

Vidjo

Awdjo

PDF

Ispirazzjoni, It-Tieni Parti.

Vidjo

Awdjo

PDF

Kanoni.

Vidjo

Awdjo

PDF

Kelma ta' Alla, Bibbja, Skrittura u Kotba Mqaddsa.

Vidjo

Awdjo

PDF

Kliem Aramajk - Lhudi fit-TĠ.

Vidjo Awdjo PDF

Kliem bibliku teoloġiku bil-Lhudi

Vidjo Awdjo PDF

Kliem bibliku teoloġiku bil-Grieg

Vidjo Awdjo PDF

Ktieb wiehed, P1. Testment dokument għal wara l-mewt?

Vidjo Awdjo PDF

Ktieb wieħed, P2. Kif jitqassmu ż-żewġ Testmenti.

Vidjo Awdjo PDF

Ktieb wieħed, P3. Relazzjoni bejn iż-żewġ Testmenti.

Vidjo Awdjo PDF

Ktieb wieħed, P4. Tixbiħat u ċitazzjonijiet mit-TQ fit-TĠ.

Vidjo Awdjo PDF

Ktieb wieħed, P5. Interpretazzjoni tat-TQ fit-TĠ.

Vidjo Awdjo PDF

Miraklu.

Vidjo Awdjo PDF

Numri fil-Bibbja.

Vidjo Awdjo PDF

Numri jitkellmu. Il-gematrija.

Vidjo Awdjo PDF

Parabboli. Tixbiħat - Metafori - Allegoriji.

Vidjo Awdjo PDF

Parabboli. L-iskop tagħhom

Vidjo Awdo PDF

Rivelazzjoni.

Vidjo

Awdjo

PDF

Salmi.  Il-ktieb, in-numri u t-titli.

Vidjo Awdjo PDF

Salmi, L-awturi.

Vidjo Awdjo PDF

Salmi. Għanjiet poetiċi Lhud.

Vidjo Awdjo PDF

Salmi. Klassifikazzjoni.

Vidjo Awdjo PDF

Salmi ta' vendetta.

Vidjo Awdjo PDF

Salmi. Mil-lenti Kristjana.

Vidjo Awdjo PDF

Storja tas-Salvazzjoni.

Vidjo

Awdjo

PDF

Tradizzjoni

Vidjo

Awdjo

PDF

Verzjonijiet u Traduzzjonijiet. Is-Settanta u l-Vulgata

Vidjo Awdjo PDF

Verzjonijiet u Traduzzjonijiet. Il-Bibbja bil-Malti

Vidjo Awdjo PDF

 

Vidjo Awdjo PDF

 

Vidjo Awdjo PDF