SINTESI TAL-ENĊIKLIKA FRATELLI TUTTI

Minn Daniel Borg

    Daniel Borg. Introduzzjoni għas-sensiela tiegħu dwar Fratelli tutti.

1. Sintesi ta’ Fratelli tutti – In-novità ta’ Franġisku.

2. Franġisku, il-kuntest u t-teoloġija tiegħu.

3. Is-suġġett prinċipali tal-Enċiklika: Il-Fraternita’ u l-Ħbiberija Soċjali. Bidu tal-Ewwel Kapitlu.

4. Xejriet soċjali: Tkomplija tal-Ewwel Kapitlu.

5. It-Tieni Kapitlu: Barrani fit-triq. Il-ġlieda kontra l-indifferenza.

6. It-Tielet Kapitlu: Ninfetħu iktar għall-oħrajn. L-imħabba, l-ħbiberija soċjali u s-solidarjetà.

7. Ir-Raba’ Kapitlu: Qalb miftuħa għad-dinja kollha.

8. Il-Ħames Kapitlu: Politika aħjar.

9. Is-Sitt Kapitlu: Id-djalogu u l-ħbiberija fis-soċjetà.

10. Is-Seba' Kapitlu: Insibu modi ġodda kif niltaqgħu.

11.It-Tmien Kapitlu: Ir-reliġjonijiet għas-servizz tal-fraternità. Għeluq tal-Enċiklika.

 

Daniel Borg beda l-karriera tiegħu fis-settur pubbliku fl-2004, fejn ħadem f'diversi entitajiet sal-2019. Illum huwa Kap Eżekuttiv tal-Kamra tan-Negozju għal Għawdex (Gozo Business Chamber). Għal numru ta' snin Daniel kien ukoll visiting lecturer fi ħdan id-Dipartiment tal-Public Policy fl-Università ta' Malta. Daniel huwa involvut fil-pastorali tal-familja fil-Parroċċa tiegħu f'Ta' Sannat, kif ukoll fl-animazzjoni tal-Quddiesa tat-tfal fl-istess raħal. Huwa jikollabora fi ħdan id-Djoċesi ta' Għawdex f'diversi oqsma. Huwa għandu 43 sena u huwa miżżewweġ lil Karen. Huma għandhom żewġt itfal: Francesca ta' ħmistax-il sena u Gabriel ta' tmien snin.